Navigointipolku

EU punnitsee tiukempien päästötavoitteiden etuja ja haittoja - 27/05/2010

Savua tupruaa tehtaanpiipusta © EU

Tutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksen torjumisen kustannukset ovat nyt alhaisemmat kuin vuonna 2008, kun EU asetti ilmastonmuutostavoitteensa.

Komissio on julkaissut tutkimuksen English EU:n päästötavoitteiden tiukentamisen mahdollisuuksista.

EU on jo sitoutunut leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kööpenhaminassa järjestetyssä YK:n ilmastokokouksessa EU-maat lupasivat nostaa tavoitteen 30 prosenttiin, mikäli muut suuret saastuttajamaat tekisivät samoin. Sopimukseen ei kuitenkaan päästy, joten EU-maiden ympäristöministerit pyysivät komissiota selvittämään, olisiko EU:n mahdollista sitoutua 30 prosentin tavoitteeseen, vaikka muut maat eivät siihen yhtyisikään. Tutkimuksen tulokset esiteltiin ilmastotoimista vastaavalle komissaari Connie Hedegaardille.

Tutkimuksen mukaan 30 prosentin tavoitteeseen pääsemisen kustannukset olisivat EU-maille yhteensä 81 miljardia euroa vuodessa eli 0,54 prosenttia BKT:stä. Tämä on vuodessa 33 miljardia enemmän kuin nykyään maksaisi sitoutua 20 prosentin tavoitteeseen mutta toisaalta vain 11 miljardia enemmän kuin sitoutumiseen arvioitiin vuonna 2008 tarvittavan.

Kustannusten pienentyminen johtuu energian kysynnän vähentymisestä taantuman aikana ja öljynhintojen noususta. EU edellyttää raskaan teollisuuden ostavan päästölupia, joilla voidaan käydä kauppaa. Hiilen hinnan perusteella laskettuna maksaa 20 prosentin tavoitteen saavuttaminen nyt 48 miljardia euroa vuodessa, kun se vuonna 2008 maksoi 70 miljardia euroa vuodessa. Vuotuinen kustannuserä on siis pienentynyt 30 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan korkeampi tavoite kannustaisi talouskasvua ja vähentäisi EU:n riippuvuutta tuontiöljystä ja -kaasusta. EU:n olisi myös helpompi saavuttaa vuodelle 2050 asettamansa tavoite leikata päästöjä 80 prosenttia.

EU:n nyt suunnittelema 30 prosentin tavoite voisi myös puhaltaa uutta henkeä ilmastoneuvotteluihin. Neuvottelut ovat olleet seisahduksissa sen jälkeen, kun Kööpenhaminassa ei yleiseksi pettymykseksi päästy sitovaan kansainväliseen sopimukseen. YK:n ilmastoneuvottelujen on määrä jatkua 31. toukokuuta.

Tutkimuksessa tarkastellaan tapoja English, joilla päästöjä voitaisiin leikata aiempaa enemmän, sekä tiukempien tavoitteiden vaikutuksia EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaihtoehtoina mainitaan esimerkiksi hiilidioksipäästölupien pidättäminen sekä ympäristön huomioonottavien teollisuuslaitosten palkitseminen päästöluvilla.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä