Navigatsioonitee

Rangemad heitkoguste vähendamise eesmärgid – eelised ja puudused - 27/05/2010

Tehasest väljuv suits © EL

Uurimuse kohaselt on kliimamuutuste vastaste meetmete hind paregu madalam kui aastal 2008, mil EL võttis vastu oma kliimamuutustega seotud eesmärgid.

Järgmisel nädalal toimuvate ÜRO kliimakõneluste eelõhtul avaldas EL uurimuse English heitkoguste vähendamise eesmärkide karmistamise teostatavuse kohta.

EL on juba võtnud kohustuseks vähendada aastaks 2020 oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20%, võrreldes 1990. aasta tasemega. Kopenhaagenis toimunud ÜRO kliimakonverentsil lubas EL võtta eesmärgiks vähendada heitkoguseid 30%, tingimusel et teised suuri heitkoguseid tekitavad riigid teevad sama. Seni mingit kokkulepet saavutatud ei ole ning ELi liikmesriikide keskkonnaministrid palusid komisjonil uurida, kas ELil oleks võimalik saavutada 30% eesmärk üksinda. Tulemusi esitles ELi kliimameetmete volinik Connie Hedegaard.

Uurimuse kohaselt läheks heitkoguste vähendamine 30% võrra ELi liikmesriikidele ühiselt maksma 81 miljardit eurot aastas, s.o 0,54% SKPst. See on 33 miljardit eurot rohkem kui praegu maksaks 20% eesmärgi saavutamine, kuid vaid 11 miljardit eurot rohkem 2008. aastal hinnatust.

Väiksemad kulud peegeldavad majanduslangusest tulenevat energianõudluse vähenemist ning naftahindade tõusu, mistõttu on saastamise hind Euroopas vähenenud. EL nõuab rasketööstuselt kasvuhoonegaaside õhkupaiskamiseks saastelubade ostmist, millega on Euroopas võimalik kaubelda. Võttes aluseks süsinikdioksiidi hinnad, maksaks heitkoguste vähendamine 20% nüüd 48 miljardit eurot. Aastal 2008 hinnati selle maksumuseks 70 miljardit eurot. See tähendab kulude vähenemist 30% võrra.

Uuringu kohaselt stimuleeriks rangema eesmärgi seadmine majandust ning vähendaks ELi sõltuvust imporditavast naftast ja gaasist. See aitaks Euroopal saavutada oma 2050. aastaks seatud eesmärgi vähendada kasuhoonegaaside heitkoguseid 80%.

Samuti annaks see uue tõuke kliimaläbirääkimistele pärast pettumust Kopenhaagenis, kus ei õnnestunud saavutada siduvat rahvusvahelist kokkulepet kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Pärast Kopenhaagenit peatunud ÜRO kõnelused jätkuvad 31. mail.

Uuringus analüüsitakse võimalusi English heitkoguste ulatuslikumaks piiramiseks ning kõrgema eesmärgi mõju heitkogustele väljaspool ELi. Süsinikdioksiidi heitelubade piiramine ja lubade kasutamine keskkonnasõbraliku tööstuse tunnustamiseks on ühed uuritud võimalustest.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad