Cesta

EU zvažuje pro a proti vyšších emisních cílů - 27/05/2010

Exhalace vypouštěné z továrních komínů © EU

Podle nové studie jsou náklady na boj proti globálnímu oteplování dnes nižší než v roce 2008, kdy si EU stanovila cíle pro opatření v této oblasti.

Týden před opětovným zahájením debaty OSN o změně klimatu zveřejňuje EU studii o možnostech English zpřísnění cílů na snížení emisí.

Unie se již zavázala snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů minimálně o 20 % oproti hodnotám z roku 1990. Na kodaňské konferenci OSN o změně klimatu se pak zavázala, že zvýší cílovou hodnotu na 30% v případě, že ostatní země nesoucí největší zodpovědnost za znečištění učiní totéž. Protože k takové dohodě zatím nedošlo, ministři životního prostředí požádali Komisi, aby prozkoumala možnost, že by EU realizovala tento závazek sama. Výsledky studie předložila Connie Hedegaardová, komisařka pro oblast klimatu.

Studie uvádí, že 30% snížení by členské státy EU přišlo na 81 miliard eur ročně, což představuje 0,54 % HDP. Přestože je to o 33 miliard eur ročně více než kolik by stálo 20% snížení, v porovnání s náklady z roku 2008 je to pouze o 11 miliard více.

Nižší náklady souvisejí se snížením poptávky po energii, k níž došlo během recese a zvýšení cen ropy, což v Evropě naopak vedlo ke snížení ceny znečišťování. EU požaduje od podniků v těžkém průmyslu nákup emisních povolenek, se kterými je pak možné v rámci Unie obchodovat. V důsledku poklesu cen emisí oxidu uhličitého klesly od roku 2008 náklady na splnění 20% snížení o 30 % – ze 70 miliard eur ročně na 48 miliard.

Studie dále ukazuje, že zvýšení cíle by přineslo pozitivní stimul pro ekonomiku a zmenšilo by závislost EU na dovozu ropy a plynu ze zahraničí. Zároveň by pak také Evropa snáze dosáhla svého cíle snížit do roku 2050 emise o 80 %.

Zároveň by to po zklamání z výsledků kodaňské konference, kde navzdory očekáváním nebylo dosaženo závazné mezinárodní dohody, oživilo příští jednání o změně klimatu. Jednání OSN, která byla od konference v Kodani pozastavena, budou obnovena 31. května.

Studie analyzuje způsoby English, jakými by se dalo dosáhnout výraznějšího snížení emisí a jaké dopady by měly vyšší emisní cíle mimo EU. Jedním z návrhů je upustit od emisních povolenek a naopak odměňovat podniky šetrnější k životnímu prostředí.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy