Navigācijas ceļš

ES 2011. gadā vēlas samazināt pārzveju - 18/05/2010

Eiropas Jūras dienas logo ©ES

Komisija, nosakot nākamā gada nozvejas normas, vēlas panākt līdzsvaru starp ilgtspējību un stabilitāti.

Komisija oficiāli atklājusi sarunas par 2011. gada nozvejas kvotām, publicējot ziņojumu, kurā izklāstītas prioritātes, uz kurām pamatojoties tiks ierosināti nozvejas ierobežojumi.

Pastāvot bažām, ka pašreizējie nozvejas apjomi krietni pārsniedz tos, kuri ļautu saglabāt zivju resursus, komisāre Marija Damanaki English uzskata, ka ir vajadzīga stingrāka metode. "Uzskatu, ka kvotu līmeņi ir jānosaka tā, lai tie atbilstu Eiropas Savienības saistībām panākt ilgtspējību," viņa paziņoja.

Ziņojumā teikts, ka ES arī mēģinās nemainīt kvotas bez vajadzības.

ES dalībvalstis 2002. gadā vienojās līdz 2015. gadam atgriezties pie tāda nozvejas līmeņa, kas ir ilgtspējīgs. Tomēr pašlaik apmēram 90% no zivju krājumiem joprojām skar pārzveja. Valstīs, kurās zveja tradicionāli bijusi nozīmīga nozare, nozveja joprojām par 34 % pārsniedz normas, kuras, pēc zinātnieku domām, nodrošina ilgtspējību šajā nozarē.

Katru gadu ES dalībvalstu zivsaimniecības ministri vienojas par nozvejas normām Baltijas jūrai, Melnajai jūrai un Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļai, tostarp Ziemeļjūrai. Komisija, pamatojoties uz zinātnieku atzinumiem par zivju krājumu stāvokli, ierosina kvotas.

Ziņojuma publicēšana sakrīt ar brīdi, kad internetā izmēģinājuma kārtā publicē atlantu, kur sniegta detalizēta informācija par Eiropas jūrām un okeāniem. Šonedēļ (18.-21. maijā) Spānijas pilsētā Hihonā notiek arī augsta līmeņa konference par jūrlietām. Šī konference ir viens no aptuveni 40 pasākumiem, kuri visā ES organizēti, lai atzīmētu Eiropas Jūras dienu Englishespañol .

ES krasta līnija stiepjas 70 000 km garumā, un 22 ES dalībvalstis ir piekrastes valstis. Piejūras reģionos dzīvo 40 % mūsu iedzīvotāju, t.i., apmēram 200 miljoni cilvēku, un šie reģioni, pateicoties zvejniecībai, ostu darbam, jūras transportam un tūrismam, rada 40 % no ES iekšzemes kopprodukta.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites