Sökväg

Produktsäkerhet i Europa - 15/04/2010

Leksaker som kan vara farliga © EU

Rapex - det europeiska varningssystemet för farliga konsumentprodukter - används allt flitigare. Bättre marknadsövervakning ska också ge säkrare leksaker.

Förra året anmälde europeiska länder 1 993 farliga produkter till Rapex English - 7 procent fler än 2008, då 1 866 anmälningar kom in.

Av dessa ansågs 1 699 produkter utgöra ett allvarligt hot mot konsumenterna, miljön eller den allmänna säkerheten. Omkring 20 procent av varorna kom från Europa och 60 procent från Kina.

Ökningen beror på flera olika faktorer - bland annat större kunskap om produktsäkerhetsregler, effektivare och tätare produktkontroller och bättre samarbete mellan länderna.

Via Rapex informerar länderna varandra om sina åtgärder för att förhindra eller begränsa en farlig produkt på marknaden. Det kan handla om att förbjuda försäljningen, återkalla produkten eller informera konsumenterna om riskerna.

Leksaker stod för 28 procent av anmälningarna, enligt EU:s årsrapport för 2009. Leksaker med lösa smådelar och giftiga tungmetaller är farligast, särskilt för småbarn.

Under 2009 gjordes också en marknadskontroll av leksaker i 13 europeiska länder. Tillsynsmyndigheterna undersökte 14 000 leksaker för att se om de uppfyllde EU:s regler om smådelar och tungmetaller. Leksaker som man misstänkte var farliga skickades till labb för en noggrannare undersökning.

Av 576 leksaker som testades för smådelar var 200 (eller 35 %) farliga. Testet av tungmetaller var mer uppmuntrande - endast 17 av 227 prov hade för höga halter.

Trettio länder - de 27 EU-länderna plus Island, Norge och Liechtenstein - använder Rapex för att varna varandra om farliga produkter. Systemet omfattar alla produkter utom mat, läkemedel och medicintekniska produkter.

Sedan Rapex startade 2004 har antalet anmälningar fyrdubblats.

Mer om EU:s konsumentpolitik

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar