Navigacijska pot

Najnovejše poročilo o varnosti izdelkov - 15/04/2010

Potencialno nevarne igrače© EU

Potrošniki vedno bolj uporabljajo evropski sistem obveščanja o nevarnih izdelkih, učinkovitejši pa je tudi tržni nadzor.

Evropske države so leta 2009 prek sistema obveščanja RAPEX prijavile 1 993 nevarnih izdelkov, kar je 7 % več kot v letu 2008.

Od tega je 1 699 izdelkov predstavljalo resno nevarnost za potrošnike, okolje in javno varnost. Glede na državo porekla je bilo približno 20 % prijav evropskih izdelkov in 60 % kitajskih izdelkov.

Število prijav (1 866 leta 2008) je naraslo zaradi različnih dejavnikov, med drugim tudi zaradi večje ozaveščenosti glede varnostnih standardov izdelkov, učinkovitejšega in pogostejšega nadzora ter tesnejšega sodelovanja med državami.

Države v sistemu RAPEX obveščajo o ukrepih, ki so jih sprejele za preprečevanje ali omejevanje trženja nevarnih izdelkov. Ti ukrepi denimo zajemajo prepoved prodaje izdelka, umik izdelka s trga ali obveščanje potrošnikov o tveganju.

Iz poročila EU je razvidno, da so igrače predstavljale 28 % vseh prijav izdelkov v sistemu RAPEX English . Najbolj nevarne, zlasti za otroke, so igrače z odstranljivimi deli in vsebnostjo strupenih težkih kovin.

Leta 2009 so tržni inšpektorji v 13 državah pregledali 14 000 igrač in preverili, kako izpolnjujejo ustrezne varnostne predpise EU glede majhnih delov in težkih kovin. Tiste, za katere so sumili, da bi bile lahko nevarne, so poslali v laboratorij na nadaljnja testiranja.

Pri preskusu majhnih delov (576 igrač) je bilo neuspešnih 200 igrač (35 %), le 17 (7,5 %) od 227 preskušenih igrač pa ni izpolnjevalo zahtev glede vsebnosti težkih kovin.

Sistem RAPEX za obveščanje o nevarnih izdelkih uporablja 30 držav (27 držav članic ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška). Sistem zajema vse izdelke razen hrane ter farmacevtskih in medicinskih pripomočkov.

Od uvedbe sistema RAPEX leta 2004 se je število prijav povečalo za štirikrat.

Več o potrošniških zadevah

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave