Navigačný riadok

Bezpečnosť výrobkov opäť v centre záujmu - 15/04/2010

Potenciálne nebezpečné hračky© EÚ

Účinnejší dohľad nad trhom a lepší prístup k európskemu systému rýchleho varovania o nebezpečných výrobkoch prispieva ku kvalitnejšej ochrane spotrebiteľov.

Európania využili v uplynulom roku spoločný systém varovania v prípade 1993 rizikových výrobkov, čo je o 7 % viac ako v roku 2008.

Z celkového počtu oznámení predstavovalo vážnu hrozbu pre spotrebiteľov, životné prostredie alebo verejnú bezpečnosť 1699 výrobkov. Európsky pôvod malo 20 %, ďalších 60 % bolo vyrobených v Číne.

Nárast oznámení (v roku 2008 ich bolo 1866) je výsledkom súčinnosti faktorov, ako je zvýšené povedomie o normách pre bezpečnosť výrobkov, účinnejšie a častejšie kontroly výrobkov a intenzívnejšia spolupráca medzi jednotlivými krajinami.

Členské štáty zasielajú do systému RAPEX informácie o tom, aké opatrenia museli prijať, aby predišli alebo zamedzili obchodovaniu s potenciálne nebezpečným výrobkom. Patrí medzi ne napr. zákaz predaja, stiahnutie výrobku z trhu alebo informovanie spotrebiteľov o rizikách tohto výrobku.

Podľa výročnej správy EÚ za rok 2009 o systéme rýchleho varovania (RAPEX) English sa 28 % oznámení týkalo hračiek. Najnebezpečnejšie, a to najmä pre malé deti, boli hračky s malými odnímateľnými časťami a s obsahom škodlivých ťažkých kovov.

V roku 2009 preverili úradníci pre dohľad nad trhom 14 000 hračiek v 13 členských štátoch, pričom zisťovali do akej miery zodpovedajú bezpečnostným normám týkajúcich sa obsahu malých častí a ťažkých kovov. Rizikové hračky sa následne podrobnejšie preskúmali v laboratóriu.

Z 576 otestovaných hračiek pre rizikový obsah malých častí bolo nebezpečných 200 (35 %). Pozitívnejší výsledok mali testy v súvislosti s obsahom ťažkých kovov - len 17 hračiek z celkovej vzorky 227 (7,5 %) nespĺňalo zákonné limity.

Systém RAPEX, ktorý slúži na varovanie o nebezpečných výrobkoch, využíva 30 krajín (27 členských štátov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Systém pokrýva všetky spotrebiteľské výrobky okrem potravín, farmaceutických a lekárskych zariadení.

Od spustenia systému RAPEX v roku 2004 vzrástol počet oznámení štvornásobne.

Viac o spotrebiteľských otázkach

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy