Ścieżka nawigacji

Bezpieczeństwo produktów - 15/04/2010

Potencjalnie niebezpieczne zabawki © UE

Szersze wykorzystanie systemu ostrzegania o niebezpiecznych produktach i skuteczniejszy nadzór rynku przynoszą konsumentom większe korzyści.

W zeszłym roku częściej niż w 2008 r. kraje europejskie używały systemu szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach (RAPEX) English .

1699 powiadomień o niebezpiecznych produktach uznano za szczególnie niebezpieczne dla konsumentów, środowiska lub bezpieczeństwa publicznego. Około 20 proc. wszystkich zgłoszeń dotyczyło produktów pochodzących z Europy, a 60 proc. produktów wykonanych w Chinach.

Wzrost liczby powiadomień o 7 proc. - z 1866 w 2008 r. do 1993 w 2009 r. - jest wynikiem kilku czynników, a mianowicie: większej świadomości istnienia norm bezpieczeństwa produktu, skuteczniejszych i częstszych kontroli produktów i ściślejszej współpracy między krajami.

Kraje powiadamiają RAPEX o środkach podjętych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia wprowadzenia do obrotu produktu uznanego za szkodliwy dla zdrowia, np. poprzez zakaz sprzedaży, wycofanie ze sprzedaży, czy też informowanie konsumentów o zagrożeniach.

Zgodnie z zeszłorocznym sprawozdaniem UE z funkcjonowania systemu RAPEX 28 proc. powiadomień dotyczyło zabawek. Te z małymi, dającymi się odłączyć częściami, zawierające toksyczne metale ciężkie należą do najniebezpieczniejszych, szczególnie dla małych dzieci.

W 2009 r. urzędnicy odpowiedzialni za nadzór rynku skontrolowali w 13 krajach Europy 14 tys. zabawek pod względem zgodności z normami unijnymi dotyczącymi zawartości metali ciężkich i małych części. Zabawki potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia, odesłano do laboratorium w celach dalszej analizy.

200 z 576 produktów (czyli 35 proc.) przebadanych ze względu na zawartość małych części uznano za niebezpieczne. Testy na zawartość metali ciężkich wypadły znacznie lepiej - tylko 17 z 227 próbek, tj. 7,5 proc. nie spełniało wymogów prawnych dotyczących dopuszczalnych wartości.

Trzydzieści krajów - 27 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia - użyły systemu RAPEX do wzajemnego, szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach. Systemem tym są objęte wszystkie produkty z wyjątkiem żywności, produktów farmaceutycznych i urządzeń medycznych.

Od czasu wprowadzenia systemu RAPEX w 2004 r. liczba powiadomień w nim dokonywanych wzrosła czterokrotnie.

Więcej o sprawach konsumentów

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki