Kruimelpad

Update over productveiligheid - 15/04/2010

Potentieel gevaarlijk speelgoed © EU

Het is goed voor de consument dat het Europese waarschuwingssysteem voor productveiligheid meer wordt gebruikt en dat de markt beter in het oog wordt gehouden.

Het voorbije jaar hebben de Europese landen elkaar 1993 maal gewaarschuwd voor een gevaarlijk product op de markt. Dat is 7% meer dan in 2008.

In 1699 gevallen ging de melding over een product dat een ernstige bedreiging voor de consument, het milieu of de openbare veiligheid vormde. Ongeveer 20% van deze producten kwam uit Europa en 60 % uit China.

De stijging wordt toegeschreven aan een combinatie van factoren, zoals de grotere aandacht voor productveiligheidsnormen, de betere en frequentere controles, en de toenemende internationale samenwerking op dit gebied.

Landen waarschuwen RAPEX (zoals het systeem voor snelle waarschuwingen English heet) als zij maatregelen nemen tegen een onveilig product, bijvoorbeeld door de verkoop ervan te verbieden, het product te laten terugroepen of de consument te atttenderen op de gevaren ervan.

Speelgoed was in 2009 goed voor 28% van alle waarschuwingen. Speelgoed met kleine onderdelen die los kunnen raken of met giftige zware metalen is het gevaarlijkst, vooral voor jonge kinderen.

In 2009 zijn inspecteurs van 13 Europese landen voor 14 000 stuks speelgoed nagegaan of zij aan de EU-veiligheidseisen voor kleine onderdelen en zware metalen voldeden. Verdachte exemplaren werden voor nader onderzoek naar een laboratorium gestuurd.

Van de 576 exemplaren die op kleine onderdelen werden getest, bleken er uiteindelijk 200 (35%) gevaarlijk. De resultaten van de controle op het gehalte zware metalen waren bemoedigender: slechts 17 van de 227 monsters (7,5%) voldeden niet aan de wettelijke normen.

Dertig landen (de 27 EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) gebruiken RAPEX om elkaar te waarschuwen voor onveilige producten. Het systeem wordt gebruikt voor alle soorten producten, behalve geneesmiddelen en medische apparatuur.

Sinds de invoering van RAPEX in 2004 is het aantal meldingen verviervoudigd.

Meer over consumentenzaken

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links