Navigācijas ceļš

Eiropas brīdināšanas sistēma patērētāju drošībai - 15/04/2010

Potenciāli bīstamas rotaļlietas © ES

Eiropas ziņošanas sistēmā informē par izstrādājumiem, kas apdraud patērētāju drošību. Tirgus uzraudzība ir kļuvusi efektīvāka.

Eiropas valstis pērn izmantoja sistēmu RAPEX, lai brīdinātu par 1993 bīstamiem ražojumiem. Tas ir par 7 % vairāk nekā aizpērn.

1699 gadījumos tika atzīts, ka attiecīgie izstrādājumi ievērojami apdraud patērētājus, vidi vai sabiedrības drošību. Apmēram 20 % no tiem bija ražoti Eiropā, bet 60 % — Ķīnā.

Šis pieaugums (2008. gadā ziņoja tikai par 1866 bīstamiem produktiem) ir izskaidrojams ar vairākiem faktoriem — labāku informētību par ražojumu drošuma standartiem, pamatīgākām un biežākām drošuma pārbaudēm un ciešāku sadarbību valstu starpā.

Sistēmā RAPEX valstis ziņo par pasākumiem, ko tās veikušas, lai novērstu vai ierobežotu nedrošo izstrādājumu apriti, piemēram, aizliedzot tirdzniecību, atsaucot produktus vai informējot patērētājus par apdraudējumu.

Saskaņā ar ES 2009. gada ziņojumu par ātrās brīdināšanas sistēmu RAPEX English 28 % gadījumu ziņots tika par nedrošām rotaļlietām. Bērniem (īpaši maziem) visbīstamākās ir spēļmantiņas, kurām ir sīkas, viegli noņemamas detaļas vai kuru sastāvā ir toksiski smagie metāli.

2009. gadā tirgus uzraudzības amatpersonas 13 Eiropas valstīs pārbaudīja 14 tūkstošu rotaļlietu atbilstību ES drošības standartiem, izvērtējot, vai tām ir sīkas detaļas un vai to sastāvā ir smagie metāli. Aizdomīgākās tika nosūtītas uz laboratoriju, kur tām veica pilnas analīzes.

No 576 rotaļlietu modeļiem, kam pārbaudīja sīkās detaļas, 200 (jeb 35 %) tika atzīti par bīstamiem. Smago metālu analīzes toties bija iepriecinošākas — tikai 17 no 227 šaubīgajiem paraugiem (7,5 %) neatbilda likumos noteiktajiem ierobežojumiem.

Trīsdesmit valstis (27 ES dalībvalstis, Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija) lieto RAPEX, lai brīdinātu cita citu par ražojumiem, kas apdraud patērētāju drošību. Šajā sistēmā ietilpst visas patēriņa preces, izņemot pārtiku, zāles un medicīnā lietojamās ierīces.

Kopš RAPEX ieviešanas 2004. gadā brīdinājumu skaits ir četrkāršojies.

Plašāk par patērētāju aizsardzību

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites