Navigointipolku

Turvallisia tuotteita Euroopan kuluttajille - 15/04/2010

Leluja, joista saattaa aiheutua vaaraa © EU

Markkinavalvonta on tehostunut, ja vaarallisista tuotteista ilmoitetaan RAPEX-hälytysjärjestelmän kautta yhä useammin.

Euroopan maat lähettivät vuonna 2009 tuoteturvallisuuden RAPEX-hälytysjärjestelmän kautta 1 993 ilmoitusta vaarallisista tuotteista. Määrä oli 7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Ilmoitetuista tuotteista 1 699:n katsottiin aiheuttavan vakavaa vaaraa kuluttajille, ympäristölle tai turvallisuudelle. Noin 20 prosenttia kaikista vaarallisista tuotteista oli peräisin Euroopasta ja 60 prosenttia Kiinasta.

Ilmoitusten lisääntyminen johtuu useista tekijöistä. Tuoteturvallisuusnormit tunnetaan aiempaa paremmin, tuotteita tarkastetaan entistä tehokkaammin ja useammin, ja eri maat tekevät alalla yhä enemmän yhteistyötä.

Maat voivat ilmoittaa RAPEXin kautta toisilleen toimista, joilla ne pyrkivät estämään vaaralliseksi katsotun tuotteen myynnin tai rajoittamaan sitä. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi myyntikielto, tuotteen vetäminen markkinoilta tai kuluttajien varoittaminen tuotteen aiheuttamista vaaroista.

RAPEX-hälytysjärjestelmän English vuosiraportin 2009 mukaan vaarallisista tuotteista 28 prosenttia oli leluja. Vaaraa erityisesti pienille lapsille aiheuttavat lelut, joissa on pienikokoisia irto-osia ja jotka sisältävät myrkyllisiä raskasmetalleja.

Vuonna 2009 markkinavalvontaviranomaiset tarkastivat 14 000 lelua 13 Euroopan maassa. Tarkastuksessa selvitettiin, vastaavatko tuotteet pienten osien ja raskasmetallien osalta EU:n turvallisuusvaatimuksia. Vaarallisilta vaikuttavat lelut lähetettiin laboratorioon tarkempiin tutkimuksiin.

Näin testatuista 576 lelusta 200:n (35 %) todettiin sisältävän vaarallisia pieniä osia. Raskasmetalleja analysoitiin 227 lelunäytteestä, joista vain 17 (7,5 %) ei täyttänyt lakisääteisiä normeja.

RAPEX-tiedonvaihtojärjestelmää käyttävät EU-maat sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein. Järjestelmä kattaa kaikki muut tuotteet paitsi elintarvikkeet, lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet.

Tuoteturvallisuutta koskevien ilmoitusten määrä on nelinkertaistunut vuodesta 2004, jolloin RAPEX otettiin käyttöön.

Lue lisää kuluttaja-asioista

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä