Navigatsioonitee

Ajakohastatud ülevaade tooteohutuse kohta - 15/04/2010

Potentsiaalselt ohtlikud mänguasjad© EU

Tarbijatele tuleb kasuks Euroopa tooteohutuse hoiatussüsteemi laialdasem kasutamine ja tõhusam turujärelevalve.

Eelmisel aastal kasutasid Euroopa riigid asjaomast süsteemi üksteise hoiatamiseks 1993 ohtlikust tootest, mis on 7% rohkem kui 2008. aastal.

Neist 1699 käsitati tõsise ohuna tarbijatele, keskkonnale või avalikule julgeolekule. Ligikaudu 20% neist toodetest oli Euroopa päritolu ja 60 % oli valmistatud Hiinas.

Kasv (1866 teadet 2008. aastal) tuleneb mitme teguri koosmõjust, mille hulka kuuluvad näiteks suurem teadlikkus tooteohutusstandarditest, toodete tõhusamad ja tihedamad kontrollid ning riikide vaheline täiustatum koostöö.

Riigid teavitavad RAPEXit meetmetest, mida nad on võtnud sellise toote turustamise ennetamiseks või piiramiseks, mida peetakse ohtlikuks, keelates näiteks selle müügi, korjates selle müügilt ära või teavitades tarbijaid sellega kaasnevatest võimalikest ohtudest.

28% teadetest hõlmas mänguasju, nagu selgub ELi 2009. aasta aruandest kiirhoiatussüsteemi (RAPEX) English kohta. Mänguasjad, millel on väikesed äravõetavad osad ning mis on valmistatud mürgistest raskmetallidest, on kõige ohtlikumad, eelkõige väikeste laste jaoks.

2009. aastal kontrollisid 13 Euroopa riigi turujärelevalve ametnikud 14 000 mänguasja, et veenduda nende vastavuses ELi ohutusstandarditele, mis käsitlevad väikeseid osi ja raskmetalle. Need, mille puhul kahtlustati ohtu, saadeti täiendavateks uuringuteks laborisse.

Neist 576st, mida uuriti seoses väikeste osadega, tunnistati 200 (35%) ohtlikuks. Raskmetalle tuvastavate testide puhul olid tulemused paremad - 227 proovist ületas seadusega ettenähtud piirmäärasid üksnes 17 ehk 7,5%.

30 riiki (27 ELi liikmesriiki ning lisaks veel Island, Liechtenstein ja Norra) kasutavad RAPEXit, et hoiatada üksteist ohtlikest toodetest. Süsteem hõlmab kõiki tooteid, v.a toit, farmaatsiatooted ja meditsiiniseadmed.

Pärast RAPEXi käivitamist 2004. aastal on teavituste arv neljakordistunud.

Rohkem teavet tarbijaküsimuste kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad