Навигационна пътека

Новини за безопасността на продуктите - 15/04/2010

Потенциално опасни играчки © ЕС

Засилена употреба на европейската предупредителна система за безопасност на продуктите и по-ефикасен контрол на пазара в полза на потребителите.

През 2009 г. европейските държави са използвали системата за предупреждение за опасни продукти около 1933 пъти, което е със 7 % повече, отколкото през 2008 г.

Установено е, че 1699 от изпратените съобщения за опасни продукти са били основателни и са представлявали сериозна заплаха за потребителите, околната среда или обществената сигурност. Около 20 % от продуктите са били произведени в Европа, а 60 % - в Китай.

Покачването на броя на изпратените съобщения в сравнение с 2008 г., когато броят им е бил 1866, се дължи на комбинация от фактори, сред които по-добрата осведоменост за стандартите за безопасност на продуктите, по-ефикасните и по-чести проверки на продуктите и засиленото сътрудничество между държавите.

Държавите съобщават посредством RAPEX за мерките, които са предприели за предотвратяване или ограничаване на продажбата на обявените за опасни продукти, например чрез забрана на продажбата, изтегляне от пазара на съответния продукт или информиране на потребителите за рисковете.

Според доклада на ЕС за 2009 г. за системата за бързо предупреждение (RAPEX) English съобщенията за опасни играчки представляват 28 % от общия брой изпратени съобщения. Играчките с малки, отделими части и тежки метали са сред най-опасните, особено за малките деца.

През 2009 г. служители по контрол на пазара в 13 европейски държави са проверили 14 хил. играчки за съответствие със стандартите на ЕС по отношение на малките части и тежките метали. Продуктите, предизвикали съмнения за своята безопасност, са били изпратени в лаборатории за по-задълбочен анализ.

От общо 576 продукта, проверени за малки части, 200 (35 %) са били обявени за опасни. Проведените проверки за тежки метали са по-окуражителни - само 17 от 277 проби (7,5 %) не са били в съответствие със законово допустимите стойности.

RAPEX се използва от 30 държави - 27-те държави членки, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия - за обмен на информация относно опасни продукти. Системата обхваща всички продукти с изключение на храни, фармацевтични продукти и медицински изделия.

От пускането в употреба на системата през 2004 г. броят на съобщенията се е увеличил 4 пъти.

Повече по потребителските въпроси

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки