Sökväg

Mer makt åt konsumenterna - 19/03/2010

Det krävs nya tag för att förbättra tjänsterna inom tågtrafiken, energibranschen och banksektorn, som många konsumenter i EU retar sig på i dag.

Enligt en ny EU-undersökning är de flesta konsumenter missnöjda med kollektivtrafiken och klagar också på hur bankerna och energibolagen jobbar.

Det förundrar därför inte att tjänster – särskilt transport-, energi- och banktjänster – stod i centrum för EU:s konferens om konsumentpolitik EnglishEnglish den 18–19 mars.

Evenemanget riktade sig till beslutsfattare, konsumentorganisationer, näringslivet och andra intresserade grupper. För många blev det första gången de fick träffa EU:s nya konsumentkommissionär John Dalli.

EU försöker att enas om en gemensam konsumentpolitik, både för att skydda konsumenterna och för att undanröja handelshinder. Vägen dit visar sig dock vara svår.

Produkter, tjänster och marknadsföringsmetoder blir allt mer sofistikerade och gör det allt svårare för konsumenterna att välja. Samtidigt gör elektronisk handel och globalisering att den europeiska marknaden utvecklas snabbt.

Utvidgningarna 2004 och 2007 har dessutom gett EU 175 miljoner nya konsumenter, och euron underlättar den gränsöverskridande handeln.

Utvecklingen gör att frågor om tillgång, valfrihet och rättvisa har fått ny aktualitet i konsumentpolitiken. Syftet med konferensen var därför att samla nya idéer inför framtida beslut.

I en rad arbetsgrupper diskuterades bland annat bankavgifter, hållbar kollektivtransport och hur man hittar rätt tjänsteleverantör.

I ett tal på den europeiska konsumentdagen lovade John Dalli att han skulle fortsätta att arbeta för klara och gemensamma regler och se till att medlemsländerna följer gällande lagstiftning.

I fjol fastställde EU-kommissionen fem prioriterade frågor för att förbättra efterlevnaden av konsumentreglerna, bland annat bättre marknadsövervakning och fördjupat samarbete över gränserna.

Kommissionen planerar också fler stickprov där tillsynsmyndigheter i flera länder gör marknadskontroller samtidigt och utan förvarning. Tidigare stickprov gällde julbelysning och mobiltelefontjänster.

EU:s konsumentpolitik

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar