Navigačný riadok

Spotrebitelia si zaslúžia viac - 19/03/2010

Väčšina spotrebiteľov v Európe sa sťažuje na problémy so službami v oblasti vlakovej dopravy, energetiky a bankovníctva – EÚ hľadá riešenie.

Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu EÚ je väčšina spotrebiteľov nespokojná so službami miestnej autobusovej a vlakovej dopravy. Mnohí sa takisto sťažujú na bankové služby a problémy s dodávateľmi plynu a energie.

Niet preto divu, že hlavnými témami marcovej konferencie EÚ o spotrebiteľskej politike EnglishEnglish boli práve služby v oblasti dopravy, energetiky a bankovníctva.

Dvojdňové podujatie bolo určené zástupcom z radov politikov, spotrebiteľských organizácií, priemyslu a ďalších záujmových skupín. Pre mnohých to bola zároveň prvá príležitosť stretnúť sa s novým komisárom EÚ pre spotrebiteľské záležitosti Johnom Dallim.

EÚ sa snaží vytvoriť spoločný prístup k spotrebiteľskej politike v Európe, ktorý by na jednej strane chránil spotrebiteľov a na druhej odstránil prekážky obchodu. Jeho vytvorenie však nie je také jednoduché.

Výrobky, služby a metódy predaja sú čoraz sofistikovanejšie, čo sťažuje rozhodovanie spotrebiteľov. Významným zmenám sú vystavené aj európske trhy, ktoré musia reagovať na rozvíjajúci sa elektronický obchod a globalizáciu.

Narástol aj počet spotrebiteľov. Od rozšírenia EÚ o východoeurópske štáty v rokoch 2004 a 2007 je ich v Únii o 175 miliónov viac. Zavedenie eura zjednodušilo Európanom nákupy v zahraničí.

Tieto faktory významným spôsobom zmenili východiská spotrebiteľskej politiky v oblastiach, ako sú prístup k trhom, možnosť výberu a korektnosť obchodovania. Očakáva sa, že výsledky konferencie prispejú k jednoduchšiemu rozhodovaniu o budúcej spotrebiteľskej politike.

V rámci konferencie sa konalo šesť tematických seminárov venovaných napríklad poplatkom za bankové služby, možnosti výberu poskytovateľov služieb a udržateľnej mestskej doprave.

Komisár Dalli vo svojom prejave pri príležitosti európskeho dňa spotrebiteľov (15. marca) uviedol, že bude podporovať vytvorenie súboru spoločných a jasných pravidiel a presadzovať uplatňovanie existujúcich právnych predpisov v členských štátoch.

Komisia minulý rok stanovila päť priorít týkajúcich sa dodržiavania pravidiel na ochranu spotrebiteľov, medzi inými lepšie monitorovanie trhu a lepšiu cezhraničnú spoluprácu.

Komisia takisto plánuje ďalšie neohlásené inšpekcie trhu vykonávané kontrolnými orgánmi vo viacerých štátoch naraz. Naposledy si inšpektori posvietili na vianočné osvetlenie a služby pre mobilné telefóny.

Spotrebitelia a EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy