Navigatsioonitee

Rohkem õigusi tarbijatele - 19/03/2010

Kuidas muuta paremaks ELi tarbijatele põhiliselt probleeme tekitavaid transpordi-, energiavarustus- ja pangateenuseid.

Hiljuti koostatud ELi uurimuse kohaselt ei ole enamus tarbijaid rahul linnade bussi- ja rongiliiklusega, ning paljud kaebavad ka pangateenuste ning elektri- ja gaasivarustuse üle.

Seega pole imestamist väärt, et just transport, energiavarustus ja pangandus oli käesoleval nädalal toimunud ELi tarbijaõiguste konverentsil EnglishEnglish tähelepanu all.

Kahepäevane üritus oli avatud poliitikakujundajatele, tarbijakaitse valdkonnas tegutsejatele, tööstuse esindajatele ja muudele huvirühmadele. Paljude jaoks oli see esimene võimalus kohtuda ELi uue tarbijaküsimuste voliniku John Dalliga.

EL püüab kujundada ühist lähenemist tarbijaküsimustele kõikjal Euroopas, et kaitsta tarbijaid ning kõrvaldada ka kaubandust segavad tõkked. See ei ole lihtne ülesanne.

Tooted, teenused ja müügitaktika muutuvad keerulisemaks ning tarbijatel on järjest raskem oma valikuid teha. Samal ajal arenevad Euroopa turud kiires tempos, reageerides e-kaubanduse levikule ja kaubanduse üleilmastumisele.

Pärast 2004. ja 2007. aasta laienemisi on ELis 175 miljonit uut tarbijat, kes kõik vajavad kaitset. Euro kasutuselevõtmine on muutnud eurooplastele piiriüleste ostude tegemise lihtsamaks.

Nimetatud muutused on hägustanud juurdepääsu, valikut ja ausat reeglite järgimist käsitlevaid küsimusi tarbijapoliitikas. Loodetavasti tekib konverentsi käigus ideid tulevikus otsuste tegemiseks.

Toimus kuus seminari, mis hõlmasid paljusid teemasid, nagu kontotasud, õige teenuseosutaja leidmine ja säästev linnatransport.

Varem käesoleval kuul tarbijapäeva raames kõne pidanud volinik Dalli ütles siis, et ta tegutseb ühtsete selgete eeskirjade koostamise nimel ning jälgib, et liikmesriigid rakendaksid olemasolevaid õigusakte.

Eelmisel aastal kehtestas komisjon viis prioriteeti tarbijakaitse eeskirjade järgimiseks, sealhulgas parema turujärelevalve teostamine ning tihedama piiriülese koostöö tegemine.

Komisjon kavandab ka rohkem järelevalveasutuste teostatavaid ootamatuid turukontrolle, mis toimuvad mitmes riigis samaaegselt. Viimaste kontrollide käigus pöörati tähelepanu jõuluvalgustitele ja mobiiltelefoniteenustele.

Tarbijad ja EL

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad