Διαδρομή πλοήγησης

Αναζήτηση ιδεών για το πώς θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τραπεζών, οι οποίες προβληματίζουν ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Πρόσφατη έρευνα της ΕΕ έδειξε ότι οι περισσότεροι καταναλωτές είναι δυσαρεστημένοι με τις υπηρεσίες των λεωφορείων και των τρένων στις πόλεις τους, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που παραπονέθηκαν και για τις τραπεζικές υπηρεσίες και τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι υπηρεσίες μεταφορών, ενέργειας και τραπεζών βρίσκονται στο επίκεντρο της διάσκεψης της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών EnglishEnglish , η οποία πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.

Στη διήμερη αυτή εκδήλωση συμμετέχουν υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών, εκπρόσωποι διαφόρων κλάδων και άλλες ομάδες ενδιαφερομένων. Πολλοί από αυτούς είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν για πρώτη φορά με τον νέο επίτροπο της ΕΕ για θέματα καταναλωτών Τζον Ντάλι.

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή προσέγγιση για την πολιτική καταναλωτών στην Ευρώπη, που θα στοχεύει τόσο στην προστασία των τελευταίων όσο και στην εξάλειψη των εμποδίων στο εμπόριο. Αυτό όμως φαίνεται αρκετά δύσκολο.

Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι μέθοδοι πώλησης γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι καταναλωτές ολοένα περισσότερο στις επιλογές τους. Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές αγορές εξελίσσονται ραγδαία λόγω της ταχείας εξάπλωσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης των εμπορικών συναλλαγών.

Επιπλέον, μετά τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007, προστέθηκαν στην ΕΕ 175 εκατομμύρια νέοι καταναλωτές, ενώ η καθιέρωση του ευρώ διευκόλυνε τους Ευρωπαίους στις διασυνοριακές αγορές τους.

Όλες αυτές οι αλλαγές έκαναν περιπλοκότερα τα θέματα πρόσβασης, επιλογής και ισότιμης μεταχείρισης αναφορικά με την πολιτική καταναλωτών. Ευελπιστούμε ότι η διάσκεψη θα αναδείξει νέες ιδέες με βάση τις οποίες θα λαμβάνονται οι αποφάσεις στο μέλλον.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης, πραγματοποιούνται έξι συναντήσεις εργασίας για διάφορα θέματα, όπως τα τέλη τήρησης τραπεζικού λογαριασμού, οι τρόποι εξεύρεσης κατάλληλου παρόχου υπηρεσιών και οι βιώσιμες αστικές μεταφορές.

Σε ομιλία του με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Καταναλωτή στις αρχές Μαρτίου, ο επίτροπος Ντάλι υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη θέσπιση κοινών και ξεκάθαρων κανόνων καθώς και για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας από τα κράτη μέλη.

Πέρυσι, η Επιτροπή είχε θέσει πέντε προτεραιότητες με στόχο τη βελτίωση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών, όπως η στενότερη παρακολούθηση της αγοράς και η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας.

Τέλος, η Επιτροπή σχεδιάζει περισσότερες "εφόδους", δηλαδή ξαφνικούς ελέγχους της αγοράς συγχρόνως σε πολλές χώρες από τις αρμόδιες αρχές. Πρόσφατα, τέτοιοι έλεγχοι έγιναν για τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Η ΕΕ και οι καταναλωτές

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι