Sökväg

E-hälsa framtidens sjukvård - 15/03/2010

Man som använder dator och apparat runt handleden och för att mäta blodtryck och puls på distans © Reporters

Den åldrande befolkningen sätter allt större press på hälso- och sjukvården, och EU-länderna hoppas nu att informationstekniken ska bidra till att sänka kostnaderna.

Informationstekniken förnyar den europeiska hälso- och sjukvården – dock inte så snabbt som EU skulle vilja. Det är mot denna bakgrund som EU:s hälso- och sjukvårdsministrar möts i Spanien för att spika de långfristiga målen för en hälso- och sjukvård som använder nya, elektroniska lösningar och tjänster, så kallad e-hälsa. Det innebär att man inte bara använder ny teknik utan också arbetar mer effektivt.

För första gången hålls hälso- och sjukvårdsministrarnas årliga möte samtidigt och på samma plats (Barcelona) som den årliga e-hälsokonferensen, som i år vänder sig till vårdpersonal och IT-specialister. Evenemanget organiseras med stöd av EU-kommissionen och fungerar också som mässa, där man visar upp det senaste på denna nya, snabbväxande marknad.

Spanien, som under sex månader innehar EU:s roterande ordförandeskap, hoppas på ett bredare informations- och erfarenhetsutbyte och vill driva på e-hälsofrågorna i EU genom att låta de båda evenemangen sammanfalla.

Kommissionen har sedan 2004 arbetat för att sprida användningen av IT inom hälso- och sjukvården. Elektroniska tjänster ses som en förutsättning för att man ska kunna bromsa kostnadsutvecklingen och bana väg för en mer integrerad, europeisk hälso- och sjukvårdsmarknad. Utgifterna för hälso- och sjukvården i EU motsvarar mellan 4 och 11 % av BNP och står för mellan 10 och 18 % av de offentliga utgifterna.

Skattefinansierad hälso- och sjukvård blir allt dyrare i drift, eftersom vi blir allt äldre och efterfrågan på tjänster därmed ökar. Fram till 2050 väntas nästan 40 % av EU:s befolkning vara över 65 år, samtidigt som den arbetande befolkningen krymper.

EU kom 2008 fram till att e-hälsa är en av de sex tillväxtmarknader där Europa kan bli världsledande. E-hälsa är den tredje största europeiska hälsovårdsbranschen, efter läkemedel och medicinsk utrustning. Exempel på framgångsrika produkter är informationsnät, elektroniska register och hälso- och sjukvårdsportaler.

Många europeiska läkare använder visserligen numera datorer för att lagra och utbyta medicinsk information, men få utnyttjar andra IT-tillämpningar som elektroniska recept och distansövervakning av patienter i hemmet. Utbyte av patientuppgifter över gränserna är också sällsynt, vilket är ett stort problem i en värld där rörligheten blir allt större.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar