Navigacijska pot

Informacijska tehnologija za vzdržno zdravstvo - 15/03/2010

Moški z zapestnim merilcem krvnega tlaka in utripa, ki pošilja podatke njegovemu zdravniku © Reporters

Javni zdravstveni sistemi so zaradi staranja prebivalstva pod vedno večjim pritiskom, zato je pomembna pomoč informacijske tehnologije.

Informacijska tehnologija spreminja podobo zdravstva v Evropi, vendar ne tako hitro, kot si želi EU. Evropski ministri, pristojni za zdravje, se bodo zato ta teden sestali v španski Barceloni, da bi se dogovorili o dolgoročnih ciljih na področju e-zdravja. Program e-zdravje se nanaša na zdravstveno varstvo, ki temelji na elektronskih proizvodih in storitvah. Zajema uporabo nove tehnologije in učinkovitejših metod dela.

Tokrat bo letno zasedanje ministrov prvič ob istem času in na istem kraju kot letna konferenca o e-zdravju, na kateri bodo govorili o zdravstvenih delavcih in informatikih. Na konferenci, pri kateri sodeluje Evropska komisija, bodo predstavili tudi novosti s tega inovativnega trga EU.

Španija, ki trenutno predseduje EU, želi z vzporedno organizacijo obeh dogodkov omogočiti več sodelovanja in pospešiti uvedbo sistema e-zdravja v Evropi.

Komisija je leta 2004 sprožila pobudo za uporabo informacijske tehnologije v zdravstvu. Elektronske storitve so pomembne za povezovanje zdravstvenega trga v Evropi in omejevanje rasti stroškov v zdravstvu. Države EU zdaj porabijo za zdravstvo med 4 % in 11 % BDP oziroma med 10 % in 18 % celotne javne porabe.

Vzdržnost zdravstvenih sistemov, ki se financirajo iz davkov, je vedno slabša, saj je zaradi staranja prebivalstva več povpraševanja po zdravstvenih storitvah. Leta 2050 naj bi bilo kar 40 % prebivalcev EU starejših od 65 let, delež delovno aktivnega prebivalstva, ki financira zdravstveni sistem, pa bo vedno manjši.

Leta 2008 je Evropska komisija e-zdravje opredelila kot enega od šestih novih trgov, na katerih bi Evropa lahko prevzela vodilno vlogo. E-zdravje je tretji največji zdravstveni sektor v Evropi, takoj za proizvodnjo zdravil in medicinskih pripomočkov. Med dosedanjimi uspehi so razvoj informacijskih omrežij, elektronske evidence in zdravstveni portali.

Večina evropskih zdravnikov že uporablja računalniške sisteme za shranjevanje in izmenjavo zdravstvenih podatkov, vendar jih le malo uporablja druge informacijske storitve, denimo elektronske recepte in spremljanje bolnikov na daljavo (telemonitoring). Redka je tudi čezmejna izmenjava podatkov o bolnikih, kar je pomembna ovira za vedno bolj mobilne prebivalce EU.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave