Navigačný riadok

Informačné technológie liekom na náklady zdravotnej starostlivosti - 15/03/2010

Pacient, ktorý na diaľku posiela svojmu lekárovi údaje o krvnom tlaku a tepovej frekvencii © Reporters

Fenomén starnúceho obyvateľstva vyvoláva tlak na finančnú stabilitu systémov verejného zdravotníctva. V tejto situácii sa vlády čoraz viac spoliehajú na informačné technológie, ktoré by mohli ponúknuť riešenie.

Informačné technológie menia zdravotnú starostlivosť v Európe, avšak tempo zmien nie je podľa EÚ dostatočné. S týmto vedomím sa európski ministri zdravotníctva stretávajú tento týždeň v Španielsku, aby stanovili dlhodobé ciele v oblasti e-zdravotníctva – t. j. v oblasti, kde sa na účely zdravotnej starostlivosti využívajú elektronické výrobky a služby. Ich využitie znamená nielen zavedenie nových technológií, ale takisto aj efektívnejší výkon práce.

Po prvýkrát sa pravidelné ročné zasadnutie ministrov koná v rovnaký týždeň a na tom istom mieste (v Barcelone) ako ďalšia konferencia o elektronickom zdravotníctve, ktorá je určená špecialistom na zdravotnú starostlivosť a informačné technológie. Druhá menovaná konferencia, ktorú finančne podporila Európska komisia, je súčasťou veľtrhu s prehliadkou najnovších trendov na trhu výrobkov pre e-zdravotníctvo, ktorý patrí medzi najdynamickejšie „nové trhy“.

Španielsko – v prvom polroku predsednícka krajina EÚ – si od paralelného načasovania dvoch podujatí sľubuje širšiu výmenu poznatkov a impulz pre rozvoj agendy EÚ v oblasti elektronického zdravotníctva.

V roku 2004 Komisia začala aktívne podporovať využívanie IT v zdravotníckom odvetví. Elektronické služby sa považujú za kľúč k ďalšiemu rozvoju integrovaného európskeho trhu zdravotníckych služieb a k obmedzeniu narastajúcich nákladov. Výdavky na zdravotníctvo dosahujú v EÚ 4 až 11 % HDP a ich podiel na celkových vládnych výdavkoch sa pohybuje v rozpätí 10 až 18 %.

Zdravotné systémy financované z peňazí daňových poplatníkov sú čoraz nákladnejšie. Spôsobuje to rastúci dopyt po službách v dôsledku starnutia obyvateľstva. Predpokladá sa, že takmer 40 % obyvateľstva EÚ bude v polovici tohto storočia vo veku nad 65 rokov a na účty za zdravotnú starostlivosť bude aktívne prispievať menej ľudí v produktívnom veku.

V roku 2008 zaradila EÚ trh so službami e-zdravotníctva medzi šesticu novovznikajúcich trhov, kde by sa Európa mohla dostať do pozície svetového lídra. Elektronické zdravotníctvo je tretie najväčšie zdravotnícke odvetvie v Európe. Pred ním je len farmaceutický sektor a výroba zdravotníckych zariadení. Úspešne sa rozvíjajú napríklad informačné siete, elektronické záznamy a internetové zdravotnícke portály.

Napriek tomu, že väčšina európskych lekárov využíva počítače na uchovávanie a výmenu informácií, len časť z nich využíva výhody iných počítačových aplikácií, ako sú elektronické predpisovanie liekov a telemonitorovanie, ktoré pacientom poskytujú komfort diaľkového sledovania zdravotného stavu bez potreby neustálych návštev ordinácie. Zriedkavá je aj možnosť cezhraničnej výmeny údajov, čo sťažuje liečbu pacientom, ktorí sa rozhodnú žiť v inom štáte.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy