Cosán nascleanúna

TF do chúram sláinte inbhuanaithe - 15/03/2010

Fear ag úsáid fearais bunrí agus ríomhaire chun brú fola is ráta cuisle a chur chuig a dhochtúirí © Reporters

Agus córais sláinte phoiblí faoi bhrú ó aosú an daonra, is mó atá rialtais ag brath ar theicneolaíocht na faisnéise chun faoiseamh a thabhairt.

Tá cúram sláinte san Eoraip á chlaochlú ag teicneolaíocht na faisnéise - ach ní chomh tapa is ba mhaith leis an AE. Agus é sin ar intinn acu, tá airí sláinte na hEorpa ag teacht le chéile sa Spáinn an tseachtain seo chun cuspóirí fadtéarmacha a shocrú sa 'r-shláinte', téarma a chiallaíonn cúram sláinte le taca ó tháirgí is ó sheirbhísí leictreonacha. Ní cur chun feidhme na nua-theicneolaíochta amháin atá i gceist ach slí oibre níos éifeachtaí.

Den chéad uair tá an cruinniú bliantúil á thionól an tseachtain chéanna agus san áit chéanna - Barcelona - le comhdháil eile r-shláinte - ceann a dhíríonn ar ghairmiúlaigh cúraim sláinte is ar shaineolaithe TF Arna eagrú le cabhair ón gCoimisiún Eorpach, tá gné den seó trádála ag an bhfóram, le taispeántas faoi na treochtaí is déanaí i gceann de na margaí is teo san Eoraip.

Tá súil ag an Spáinn, a bhfuil uachtaránacht rothlach sé mhí an AE aici faoi láthair, go gcothóidh an dá ócáid le chéile malartú níos leithne is go gcuirfidh sé luas le clár r-sháinte an AE.

In 2004 thosaigh an Coimisiún ag brú chun úsáid TF in earnáil na sláinte a fhorbairt. Feictear seribhísí leictreonacha mar eochair d'fhorbairt breise ar mhargadh sláinte Eorpach imeasctha agus chun moill a chur le hardú na gcostas. San AE, is ionann caiteachas sláinte agus 4% go 11% an olltáirge intíre agus idir 10% is 18% an chaiteachais rialtais ina iomláine.

Córais cúraim sláinte a mhaoiníonn na cáiníocóirí, tá siad ag dul i ndaoire i ngeall ar éileamh méadaithe ar sheirbhísí, de dheasca aosú an daonra go príomha. Faoi lár an chéid, meastar go mbeidh beagnach 40% de dhaonra an AE thar 65 bliana d'aois, agus beidh laghdú ar líon na n-oibrithe chun a mbillí sláinte a íoc.

In 2008, roghnaigh an AE r-shláinte mar cheann de sé mhargadh ina bhfuil acmhainn ag an Eoraip a bheith ina ceannaire domhanda. Tá r-shláinte ar an tríú tionscal sláinte Eorpach is mó, d'éis na gcógas is na ngaireas leighis. Ar shamplaí na bhforbairtí rathúla inti tá líonraí faisnéisí, taifidí leictreonacha agus tairsigh sláinte.

Bíodh go n-úsaideann tromlach mór na ndochtúirí ríomhairí anois chun faisnéis míochaine a stóráil, is beag acu a bhaineann tairbhe as feidhmeanna eile TF amhail oidis agus teilea-fhaireachán, a cheadaíonn cian-fhaireachán ar othair gan iad a thabhairt isteach go hoifig an dochtúra. Fairis sin, is annamh a mhalartaítear sonraí faoi othair thar teorainn, fadhb mhór i ndomhan atá ag éirí níos luainí.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links