Navigointipolku

Tietotekniikka terveydenhoidon apuna - 15/03/2010

Mies käyttää rannemittaria ja tietokonetta välittääkseen tiedot verenpaineesta ja pulssista lääkärille © Reporters

Kun julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuva paine kasvaa väestön ikääntymisen vuoksi, tietotekniikasta etsitään uusia ratkaisuja.

Tietotekniikka muuttaa eurooppalaista terveydenhuoltoa, mutta EU:n mielestä tämä kehitys saisi olla vielä nopeampaa. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tällä viikolla Barcelonaan päättämään uusista sähköisen terveydenhuollon tavoitteista. Sähköisellä terveydenhuollolla tarkoitetaan sähköisten palveluiden ja viestintätekniikan hyödyntämistä terveydenhuollossa. Kyse ei ole vain uuden tekniikan hyödyntämisestä vaan myös tehokkaammista työskentelytavoista.

Samanaikaisesti terveysministerien kokouksen kanssa Barcelonassa järjestetään myös terveysalan ja tietotekniikan ammattilaisten vuotuinen kokous. Euroopan komissio osallistuu kokouksen järjestämiseen, ja tilaisuuteen liittyvät myös messut, joilla esitellään alan uusimpia kehityssuuntauksia.

EU:n puheenjohtajamaana toimivan Espanjan toiveena on, että kokousten samanaikaisuus kannustaa yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon ja vauhdittaa EU:n toimia sähköisen terveydenhuollon alalla.

Vuonna 2004 komissio ryhtyi toimiin terveysalan tietotekniikan kehittämiseksi. Sähköiset palvelut ovat keskeisessä asemassa, kun kehitetään yhtenäisiä terveysalan markkinoita ja halutaan pitää kustannukset kurissa. EU:ssa terveysmenojen osuus on 4–11 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 10–18 prosenttia julkisista kokonaismenoista.

Verovaroilla ylläpidettyjen terveydenhuoltojärjestelmien rahoituksen tarve kasvaa, koska palveluiden kysyntä lisääntyy väestön ikääntymisen vuoksi. Ennusteen mukaan vuoden 2050 paikkeilla EU:n väestöstä noin 40 prosenttia on yli 65-vuotiaita eikä työikäisiä veronmaksajia puolestaan ole riittävästi.

Vuonna 2008 EU määritteli sähköisen terveydenhuollon teollisuuden yhdeksi kuudesta nousevasta alasta, jolla EU:sta voi tulla maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Sähköisen terveydenhuollon teollisuus on terveysalan kolmanneksi suurin sektori lääketeollisuuden ja lääketieteellisten laitteiden jälkeen. Hyviä tuloksia on saatu esimerkiksi tietoverkkojen, sähköisten rekisterien ja terveysportaalien kehittämisessä.

Suurin osa eurooppalaisista lääkäreistä käyttää nykyisin tietokonetta lääketieteellisen tiedon tallentamiseen ja välittämiseen. Kuitenkin vain harvat hyödyntävät muita tietoteknisiä sovelluksia kuten sähköisiä lääkemääräyksiä ja potilaan tilan etäseurantaa. Potilastietoja vaihdetaan yli valtiollisten rajojen vain harvoin, mikä aiheuttaa yhä enemmän ongelmia nykyisin, kun ihmiset liikkuvat entistä enemmän.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä