Navigatsioonitee

Infotehnoloogia jätkusuutlikuks tervishoiuks - 15/03/2010

Mees kasutab randmele kinnitatavat seadet ja arvutit vererõhu ja pulsi kiiruse edastamiseks oma arstidele © Reporters

Vananevast rahvastikust tulenev üha suurem surve riiklikele tervishoiusüsteemidele paneb valitsused otsima abi infotehnoloogiast.

Infotehnoloogia kujundab ümber Euroopa tervishoidu, kuid ELi arvates ei toimu muutused piisavalt kiiresti. Seda silmas pidades kohtuvad Euroopa riikide tervishoiuministrid sellel nädalal Hispaanias, et seada pikaajalised e-tervise alased eesmärgid. E-tervis viitab elektroonilistele toodetele ja teenustele tuginevale tervishoiule. See eeldab mitte üksnes uue tehnoloogia rakendamist, vaid ka tervishoiu tõhusamat toimimist.

Esimest korda toimub iga-aastane ministrite kohtumine samal nädalal ja samas kohas, kus teinegi iga-aastane e-tervise alane konverents – Barcelonas. Viimane on suunatud tervishoiutöötajatele ja IT-spetsialistidele. Ürituse korraldamist toetab Euroopa Komisjon ning selle olulise osa moodustab mess, kus esitletakse viimaseid suundumusi Euroopa ühel olulisimal uuel turul.

ELi praegune eesistujariik Hispaania loodab, et kahe ürituse toimumine samal ajal soodustab laiemat teabevahetust ning kiirendab ELi edusamme e-tervise valdkonnas.

Euroopa Komisjon hakkas infotehnoloogia kasutamist tervishoiusektoris edendama 2004. aastal. Elektroonilistes teenustes nähakse ühise Euroopa tervishoiuturu laiema väljakujundamise võtit ning need on olulised suurenevate tervishoiukulutustega toimetulekuks. ELis moodustavad tervishoiukulutused 4–11% sisemajanduse koguproduktist ning 10–18% valitsemissektori kõikidest kulutustest.

Peamiselt vananevast rahvastikust tulenev suurenev nõudlus teenuste järele muudab maksutuludel põhinevate tervishoiusüsteemide ülalpidamise üha kallimaks. Prognooside kohaselt on käesoleva sajandi keskpaigaks peaaegu 40% ELi rahvastikust vanem kui 65 aastat. Nende tervishoiukulutuste eest tasuvaid töötajaid on aga vähem.

2008. aastal määratles EL e-tervise ühena kuuest esilekerkivast turust, mille puhul Euroopa võiks saavutada liidrirolli. E-tervis on farmaatsiatoodete ja meditsiiniseadmete järel Euroopa suuruselt kolmas tervisevaldkonna tööstusharu. Näidetena edusammudest võib tuua infovõrgustikud, elektroonilised registrid ja terviseportaalid.

Kui enamik Euroopa arste kasutab nüüd terviseandmete säilitamiseks ja jagamiseks arvuteid, siis vähesed kasutava ära selliseid IT-rakendusi nagu digiretsept või telemonitooring. Viimane võimaldab patsientide kaugjälgimist, ilma et nad peaksid tulema arsti vastuvõtule. Harv on ka patsientide andmete vahetamine riikide vahel, mis on suureks probleemiks üha suureneva liikuvusega maailmas.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad