Navigatsioonitee

Euroopa jätkab vähivastast võitlust - 04/02/2010

ELi vähivastases võitluses on kesksel kohal teadus ja teavitamine.

Igal aastal diagnoositakse 3,2 miljonil eurooplasel vähk, mis on südamehaiguste järel kõige sagedasem surmapõhjus. Kõige levinumad on kopsu-, rinna- ja kolorektaalne vähk.

Enamikul ELi liikmesriikidel on strateegiad suremuse vähendamiseks ning paljusid neist tutvustatakse 4. veebruaril ülemaailmse vähipäeva raames korraldatavates teabekampaaniates.

EL on omalt poolt seadnud eesmärgiks vähendada vähijuhtumite arvu 15 % võrra aastaks 2020. Põhivahenditeks ELi vähivastases võitluses on tervisliku eluviisi propageerimine ning vähiravi käsitlevate teadusuuringute rahastamine.

Euroopa vähivastastes eeskirjades on esitatud 11 praktilist teaduspõhist juhist, mille eesmärk on aidata inimestel püsida tervena ning vähendada vähki haigestumise ohtu. Muu hulgas soovitatakse igapäevast kehalist tegevust ning alkohoolsete jookide tarbimise piiramist (naiste puhul mitte rohkem kui üks ja meeste puhul mitte rohkem kui kaks jooki päevas).

Teadlased, arstid ja patsiendid teevad koostööd Euroopa vähivastase partnerluse English (en) raames. ELi poolne rahastamine aitab neil jagada teavet, vahendeid ja ekspertiisi.

Kuigi teadlased on teinud vähiravi valdkonnas suuri edusamme, sureb vähi tõttu endiselt väga suur hulk inimesi, mis rõhutab täiendavate teadusuuringute vajalikkust. Ajavahemikus 2002–2006 suunas EL vähiuuringutesse 480 miljonit eurot, rahastades 108 erinevat projekti. Ajavahemikus 2007–2013 on see summa veelgi suurem.

Ühe ELi poolt rahastatud projekti raames töötati välja biosensor English , mille abil on võimalik teha kindlaks rakud, mis pidurdavad aktiivselt kasvaja suurenemist. See võib aidata vähipatsientidel võidelda haigusega, kasutades selleks oma immuunsüsteemi.

Muude projektide raames on keskendutud vähi tekkepõhjustele. Näiteks uuritakse ühe projekti puhul seda, milline on õhusaaste pikaajaline mõju English tervisele.

Vähk ELis – lisateave English (en)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad