Sökväg

Kan EU rädda den biologiska mångfalden till 2020? - 19/01/2010

Fjäril på lila blommor© Reporters

EU nådde inte sitt mål att få stopp på artdöden till 2010. I en ny strategi ska man ställa upp målet för de kommande tio åren.

Klockan tickar. Enligt FN minskar den biologiska mångfalden i en takt som är 100 till 1000 gånger snabbare än normalt. En tredjedel av alla ca 1,75 miljoner kända djur- och växtarter är utrotningshotade. År 2008 dog 717 djurarter ut enligt Internationella naturvårdsunionen. Just nu försvinner vitvalen, koalan och vissa korallarter i skrämmande fart från vår planet.

För att skydda djurarter som det iberiska lodjuret – det finns bara 100 exemplar kvar – håller EU på att ta fram en ny långsiktig vision för perioden fram till 2050. Men vilket mål ska vi ha?

Att minska antalet djur- och växtarter som utrotas? Helt stoppa förlusterna i biologisk mångfald? Rädda och återställa både döda och levande ekosystem? Eller ska vi rädda den biologiska mångfalden både i EU och i resten av världen? Ambitionsnivån fastställs under de kommande veckorna. En sak är dock säker: målet måste vara realistiskt.

I slutet av året ska EU lägga fram en färdig strategi för skyddet av den biologiska mångfalden under de kommande tio åren. År 2010 råkar dessutom vara FN:s Internationella år för biologisk mångfald English .

Mer forskning, mer pengar och en tuffare tillämpning av gällande EU-regler är nödvändiga inslag i en ny strategi. Hur man ska gå till väga för att lösa problemen vet vi i stort sett redan. Ett exempel på lyckade insatser är Natura 2000 English -projektet – ett nät av naturskyddsområden som idag omfattar 17 % av EU:s yta. En utbyggnad av Natura 2000 kan – tillsammans med andra nya projekt – bidra till att återställa världens ekosystem. Under de gångna 50 åren har människans överutnyttjande och föroreningar skadat 60 % av ekosystemen i världen.

Insatserna ska också begränsa olika slags naturkatastrofer och vatten- och matbristen och bidra till att bromsa den globala uppvärmningen.

Den 26 januari lanserar EU en kampanj där du via en interaktiv webbplats kan lära dig mer om den biologisk mångfalden. Dessutom kan du bli vän med hotade arter som sparven på exempelvis Facebook.

Läs mer om den biologiska mångfalden i EU English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar