Navigačný riadok

Dokážeme zastaviť úpadok biologickej rôznorodosti do roku 2020? - 19/01/2010

Motýľ na orgováne © Reporters

EÚ sa nepodarilo dosiahnuť vytýčený cieľ a zastaviť vymieranie zvierat a rastlín do roku 2010. Vďaka novému programu by chcela dosiahnuť dlhodobú ochranu biologickej rôznorodosti do roku 2020.

Čas rýchlo plynie. OSN pripúšťa, že vymieranie rastlinných a živočíšnych druhov sa zrýchlilo 100 až 1000-krát oproti prirodzenému tempu zániku. Ohrozená je až jedna tretina z 1,75 miliónu v dnešnej dobe známych druhov zvierat a rastlín. Podľa údajov Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) v roku 2008 zaniklo 717 druhov zvierat. Populácia bieluhy morskej, koaly a niektorých druhov koralov sa znižuje alarmujúcou rýchlosťou.

EÚ pripravuje novú dlhodobú stratégiu na nasledujúcich 40 rokov, aby ochránila také zvieratá, akým je posledných 100 jedincov rysa španielskeho.

Otázne však zostáva, či sa má zamerať len na spomalenie úpadku biodiverzity, na jej úplné zastavenie alebo či sa má dokonca pokúsiť o resuscitáciu vyhynutých ekosystémov. Mala by propagovať ochranu biologickej rôznorodosti na celosvetovej úrovni? V priebehu nasledujúcich týždňov EÚ rozhodne, aké ambiciózne budú jej ciele. Faktom však zostáva, že tieto ciele musia byť realizovateľné.

Do konca roku by EÚ mala vypracovať konkrétny program na ochranu biologickej rôznorodosti pre obdobie do roku 2020. Vo svojom úsilí nie je Únia sama – OSN vyhlásila rok 2010 Medzinárodným rokom biodiverzity English .

Je nevyhnutné podporiť výskum, lepšie presadzovanie právnych predpisov EÚ a štedrejšie investície do tejto oblasti.

EÚ má dobrú predstavu o tom, čo sa má urobiť a niektoré z jej iniciatív boli úspešné. Jednou z nich je aj napríklad Natura 2000 English , v rámci ktorej bola vytvorená sieť prírodných chránených území pokrývajúcich 17 % celkového územia EÚ. Ďalší rozvoj tejto siete, spolu s novými projektmi, by mohol byť krokom k zotaveniu ekosystémov, z ktorých bolo za posledných 50 rokov v dôsledku znečistenia a nadmerného využívania prírodných zdrojov poškodených až 60 %.

Vďaka tomu by sa takisto mohlo predchádzať prírodným katastrofám, akými sú napríklad nedostatok vody a potravín, a prispieť k obmedzeniu skleníkového efektu.

Viac informácií bude už 26. januára k dispozícii na nových interaktívnych webových stránkach. A ak využívate sociálne siete (napr. Facebook), môžete si pridať ohrozené druhy, akým je napríklad vrabec, medzi svojich priateľov.

Viac o biodiverzite v EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy