Kruimelpad

Betere bescherming biodiversiteit - 19/01/2010

Vlinder op bloemen © Reporters

Helaas heeft de EU het verlies aan planten- en diersoorten niet vóór 2010 kunnen stoppen. Ze wil nu alles in het werk stellen om de instandhouding van de soortenrijkdom vóór 2020 te garanderen.

De tijd dringt. Uit VN-gegevens blijkt dat dier- en plantensoorten 100 tot 1000 maal sneller uitsterven dan vroeger. Een derde van alle ongeveer 1,75 miljoen bekende soorten wordt met uitsterven bedreigd. Volgens de World Conservation Union (IUCN) zijn in 2008 717 diersoorten uitgestorven. Op dit moment verdwijnen de beloega (witte dolfijn), de koala en het hertshoornkoraal in een schrikbarend tempo van onze planeet.

Om dieren zoals de Iberische lynx, waarvan er nog maar ongeveer 100 over zijn, te beschermen, wil de EU een nieuwe visie op de hele periode tot 2050 ontwikkelen. Wat wil zij daarmee bereiken?

Alleen het tempo van uitsterven vertragen? Uitsterven helemaal voorkomen? Dode ecosystemen weer tot leven wekken? Of de instandhouding van de biodiversiteit wereldwijd stimuleren? Hoe ambitieus het doel precies zal zijn, moet in de komende weken duidelijk worden. Maar een ding staat vast: het moet realistisch zijn.

Daarom wil de EU nog voor het einde van dit jaar met een duidelijke strategie voor de instandhouding van de biodiversiteit tot 2020 komen. Zij verkeert daarbij in goed gezelschap, want de Verenigde Naties hebben 2010 tot Internationaal Jaar van de biodiversiteit English uitgeroepen.

Meer onderzoek, een betere handhaving van de EU-voorschriften en meer geld zijn dringend noodzakelijk. Want aan initiatieven voor het oplossen van de problemen is er geen gebrek. En dan moeten we in de eerste plaats denken aan het succesvolle project Natura 2000 English , een netwerk van natuurbeschermingsgebieden, dat 17% van de EU beslaat. Door dit project nog te verruimen en andere projecten op te starten kan een bijdrage worden geleverd aan het herstel van de wereldwijde ecosystemen. In de laatste 50 jaar heeft 60% daarvan ernstige schade opgelopen als gevolg van exploitatie en vervuiling door de mens.

Tegelijkertijd helpt dit natuurrampen en water- en voedseltekorten te voorkomen en het broeikaseffect tegen te gaan.

Met de start van een nieuwe EU-campagne op 26 januari kunnen EU-burgers via een interactieve website uitvoerige informatie krijgen. Bedreigde diersoorten, bijvoorbeeld de mus, kunnen voortaan op sociale netwerken zoals Facebook worden gevonden in de categorie "Vrienden".

Meer over biodiversiteit in de EU. English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links