Navigācijas ceļš

Aktīvāk aizsargās bioloģisko daudzveidību - 19/01/2010

Taurenis uz violetiem ziediem © Reporters

ES nav izdevies sasniegt agrāk izvirzīto mērķi, proti, līdz 2010. gadam apturēt sugu daudzveidības samazināšanos. Tagad ES gatavojas šo termiņu pagarināt līdz 2020. gadam.

Ir pēdējais brīdis rīkoties. Saskaņā ar ANO datiem sugu izmiršana ir paātrinājusies par simtiem un pat tūkstots reizēm salīdzinājumā ar dabisko ātrumu. Apdraudētas ir trešdaļa no pašlaik zināmajām dzīvnieku un augu sugām, to kopējais skaits ir 1,75 miljoni. Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība aprēķinājusi, ka 2008. gadā izmirušas 717 dzīvnieku sugas. Pašlaik no dzīves uz mūsu planētas biedējoši strauji atvadās tādas sugas kā baltais valis, koala lācis un ragainais korallis.

ES vēlas izstrādāt jaunu pieeju laikposmam līdz 2050. gadam, lai aizsargātu ļoti apdraudētas sugas, piemēram, Ibērijas lūšus. Pašlaik palikuši vien apmēram 100 šās sugas īpatņu. Kāda ir jaunā plāna būtība?

Samazināt sugu izmiršanas ātrumu? Pilnīgi apturēt sugu daudzveidības noplicināšanos? Varbūt pat atdzīvināt ekosistēmas, kas pašlaik ir pilnīgi iznīkušas? Veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu visā pasaulē? To, cik vērienīgs būs nākamais mērķis, izlems tuvākajās nedēļās. Tomēr viena lieta ir skaidra jau tagad: mērķim jābūt reālistiskam.

Tāpēc ES vēlas vēl pirms šā gada beigām izstrādāt skaidru stratēģiju, kā aizsargāt bioloģisko daudzveidību līdz 2020. gadam. ES savos centienos nebūs viena, jo ANO ir 2010. gadu pasludinājusi par starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu English .

Steigšus jāaktivizē pētniecība, efektīvāk jāīsteno attiecīgie ES tiesību akti, un steidzami vajadzīgs arī lielāks finansējums. Problēmu risināšanai jau ir iestrādes. Šajā sakarā īpaši jāpiemin veiksmīgais projekts “Natura 2000” English . Tas ir dabas rezervātu tīkls, kura kopējā platība aizņem 17 % no ES teritorijas. Ja šo projektu paplašinātu, tad kopā ar vairākiem jauniem projektiem tas varētu palīdzēt atjaunot pasaules ekosistēmu. 60 % tās teritorijas pēdējo 50 gadu laikā ir noplicināta un piesārņota pārmērīgas cilvēku saimnieciskās darbības dēļ.

Tas palīdzētu arī izvairīties no dabas katastrofām, ūdens un pārtikas trūkuma, kā arī siltumnīcas efekta.

26. janvārī sāksies jauna ES kampaņa, kuras laikā ES iedzīvotājiem jaunā interaktīvā tīmekļa vietnē būs pieejama plaša informācija, savukārt vairākās draugošanās vietnēs, piemēram, “Facebook” sadaļā “Draugi”, būs atrodamas apdraudētas sugas — zvirbulis u.c.

Vairāk par bioloģisko daudzveidību ES English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites