Cosán nascleanúna

Buanú na bithéagsúlachta - 19/01/2010

Féileachán ar bhláthanna corcra © Reporters

Níor shroich an tAE a chuspóir cosc a chur le caill éagsúlacht na speiceas faoi 2010 Anois is mian leis buanú na bithéagsúlachta a chinntiú faoi 2020

Níl mórán ama fágtha. Luasghéaraigh caill na speiceas sa dúlra faoi idir 100 agus 1,000, de réir fhigiúirí na NA, agus tá bagairt ar thrian an 1.75 milliún speiceas is eol dúinn faoi láthair. De réir an Aontais Dhomhanda um Chaomhnú an Dúlra IUCN, d'éag 717 speiceas ainmhithe in 2008. Dá réir sin, tá speicis amhail an míol mór bán, an cóála agus an coiréalach beannach ag dul as ónár bpláinéad ar luas lasrach.

Chun ainmhithe amhail an lincse Ibéarach a chaomhnú, ná fuil ach 100 acu fágtha, is mian leis an AE aisling nua don tréimhse ar fad go 2050 a fhorbairt. Ach cad atá faoi?

Ráta an éaga a laghdú? Cosc iomlán a chur leis? Nó, fiú amháin, éiceachórais mharbha a athbheochan? Tacú le caomhnú na bithéagsúlachta ar fud an domhain? Sna seachtainí romhainn cinnfear cé chomh huaillmhianach is a bheidh an chéad chuspóir eile. Ach tá rud amháin cinnte: Ní mór dó bheith réalaíoch.

Dá bhrí sin is mian leis an AE straitéis shoiléir do chaomhnú na bithéagsúlachta go dtí 2020 a fhorbairt roimh dheireadh na bliana seo. Ní ina aonar atá sé, mar tá na Náisiúin Aontaithe tar éis an bhliain 2010 a fhógairt ina Bliain Idirnáisiúnta na Bithéagsúlachta English .

Tá géarghá le taighde neartaithe, le feabhas ar chur chun feidhme na rialacha bainteacha AE, agus le breis airgid. Mar tá iarrachtaí ar siúl cheana féin chun an fhadhb a réiteach. Tionscadal buacach ar leith is fiú go mór a lua is ea Natura 2000 English – gréasán limistéirí do chaomhnú an dúlra, ina bhfuil 17 % d'achar an AE. D'fhéadfadh forbairt ar an tionscadal sin - fara tionscadail bhreise nua - a chion a dhéanamh chun éiceachóras an domhain a athbhunú, a ndearna daoine dochar do 60% de le 50 bliain anuas, trí róshaothrú is trí thruailliú.

Ag an aon am, chabhródh sé sin chun tubaistí nádúrtha, ganntanais uisce agus bia chomh maith le héifeacht an gháis cheaptha teasa a sheachaint.

Agus feachtas nua AE ag tosú an 26 Eanáir, beidh saoránaigh an AE in ann mioneolas a fháil trí shuíomh gréasáin idirghníomhach agus beidh speicis faoi bhagairt amhail an gealbhan le fáil faoin gcatagóir "cairde" i líonraí sóisialta amhail Facebook.

Breis faoi bhithéagsúlacht an AE English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links