Navigatsioonitee

Kas suudame peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemise aastaks 2020? - 19/01/2010

Liblikas lillal õiel © Reporters

EL ei ole saavutanud oma eesmärki peatada looma- ja taimeliikide kadumine 2010. aastaks. Kavandatakse uusi meetmeid bioloogilise mitmekesisuse pikaajalise säilitamise tagamiseks aastaks 2020.

Aega ei ole palju. ÜRO arvestuste kohaselt kaovad liigid 100 kuni 1 000 korda kiiremini, kui on loomulik väljasuremise kiirus. Kolmandik 1,75 miljonist teadaolevast looma- ja taimeliigist on ohustatud. Vastavalt Rahvusvahelise Looduskaitseliidu andmetele kadus 2008. aastal 717 loomaliiki. Praegu on valgevaalade, koaalade ja koralliliigi acropora cervicornis arvukus vähenemas murettekitava tempoga.

Kaitsmaks loomi, nagu näiteks Ibeeria ilves, keda on alles 100 isendit, töötab EL välja uue pikaajalise lähenemise järgmiseks 40 aastaks, s.o kuni aastani 2050.

Kas eesmärk peaks olema aeglustada bioloogilise mitmekesisuse kadumist, peatada see või püüda isegi taastada surnud ökosüsteeme? Kas EL peaks edendama bioloogilise mitmekesisuse säilitamist kõikjal maailmas? Järgmise paari nädala jooksul teeb EL otsuse, kui ambitsioonikaid eesmärke püstitada. Üks on selge – eesmärgid peavad olema realistlikud.

Aasta lõpuks peaks ELil olema bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas järgmiseks 10 aastaks (s.o aastani 2020) olemas selge strateegia. EL leiab ka head tuge, kuna ÜRO on kuulutanud 2010. aasta rahvusvaheliseks bioloogilise mitmekesisuse aastaks English .

Vaja on rohkem teadusuuringuid, rohkem raha ja ELi eeskirjade paremat rakendamist.

Juba on olemas hea arusaam sellest, mida tuleks teha. On olemas edukaid projekte, nagu Natura 2000 English , s.o maa-alade võrgustik looduse säilitamiseks, mis katab 17% ELi kogupindalast. Selle võrgustiku arendamine koos uute projektide rakendamisega võiks olla samm edasi maailma ökosüsteemide taastamisel. 60 % ökosüsteemidest on kahjustatud saastest ja inimeste poolsest üleekspluateerimisest viimasel 50 aastal.

Asjaomane tegevus aitaks ka vältida teatud loodusõnnetusi, põuda ja näljahäda ning leevendada globaalset kliimasoojenemist tekitavat kasvuhooneefekti.

Rohkem teavet leiate peagi uuel interaktiivsel veebisaidil, mis käivitatakse 26. jaanuaril. Kui kasutate sotsiaalseid võrgustikke(Facebook jms), võiksite lisada oma sõprade nimekirja ohustatud liike, nagu seda on näiteks varblane.

Lugege täiendavalt ELi bioloogilise mitmekesisuse teemal English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad