Cesta

Podaří se nám zastavit ubývání biologické rozmanitosti do roku 2020? - 19/01/2010

Motýl na květině © Reporters

Evropská unie svého cíle zastavit ztrátu rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů do roku 2010 nedosáhla. Proto by nyní chtěla trvale zajistit biologickou rozmanitost do roku 2020.

Vedeme souboj s časem. Podle údajů OSN se vymírání živočišných a rostlinných druhů zrychlilo 100 až 1000krát oproti přirozenému úbytku druhů a ohrožena je celá jedna třetina z 1,75 milionů v současné době známých druhů. V roce 2008 vymřelo podle údajů Světového svazu ochrany přírody (IUCN) 717 druhů živočichů. Obrovskou rychlostí se podobně z naší planety v dnešní době vytrácí například běluha, koala nebo určité druhy korálů.

Unie chce k ochraně zvířat, jako je například rys pardálový, který přežívá v počtu kolem 100 exemplářů, předložit novou vizi pro období do roku 2050. O co tedy usiluje?

Pouze o snížení míry vymírání? Nebo o jeho úplné zastavení? Nebo dokonce o znovuoživení mrtvých ekosystémů? O udržení biologické rozmanitosti na celé planetě? Bez ohledu na to, jak ambiciózní cíl si EU nakonec stanoví, učiní tak již v příštích týdnech. Jedno je však jasné: musí jít o realistický cíl.

Z tohoto důvodu chce Unie ještě před koncem tohoto roku předložit jasnou strategii pro udržení biologické rozmanitosti do roku 2020. V tomto úsilí přitom není sama – Organizace spojených národů vyhlásila rok 2010 mezinárodním rokem biologické rozmanitosti English .

Nezbytné je především posílit výzkum, lépe provádět příslušné předpisy EU a investovat do této oblasti více finančních prostředků. Iniciativ, které se snaží dané problémy vyřešit, je k dispozici spousta. Za zmínku stojí především úspěšný projekt s názvem Natura 2000 English . V jeho rámci byla vytvořena síť přírodních chráněných oblastí, které v současnosti zaujímají 17 % celkového území Unie. Další rozvoj tohoto projektu, společně s novými iniciativami, by mohl přispět k obnově světových ekosystémů, z nichž bylo za posledních 50 let prostřednictvím nadměrného využívání přírodních zdrojů a znečišťování poškozeno kolem 60 %.

Tím by se zároveň mohlo předejít přírodním pohromám, nedostatku vody a potravin a přispět k omezení skleníkového efektu.

S cíli nové kampaně EU, která bude zahájena dne 26. ledna, se mohou evropští občané podrobně seznámit prostřednictvím interaktivních webových stránek. O ohrožených druzích, k nimž patří například i vrabec, se mohou dozvědět více také na sociálních sítích, jako je Facebook, kde si budou moci tyto druhy přidat mezi své přátele.

Více informací o biologické rozmanitosti v EU English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy