Navigatsioonitee

Kui ohutud on jõuluvalgustid? - 24/12/2009

Tuledes jõulupuu © Reporters

ELi testimise tulemused näitavad tõsist tule- ja elektrilöögiohtu. Pidage silmas ohutust ning ärge jätke valgusteid põlema, kui lähete magama või lahkute kodust.

Komisjoni läbiviidud turujärelevalve uuringu käigus kontrollitud jõuluvalgustikomplektidest kujutas iga kolmas endast otsest tule- ja elektrilöögiohtu.

Kontrollid viidi läbi Saksmaal, Ungaris, Madalmaades, Sloveenias ja Slovakkias, mille käigus katsetati peaaegu 200 juhuslikku valgusketi näidist kõigist hinnaklassidest.

Kontrolliti näidiste vastavust rohkem kui 20 haldus- ja tehnilisele nõudele. Paljud valgusketid ei läbinud katseid edukalt.

Komisjon tuvastas paljude valguskettide puhul erinevaid puudusi – õhukesed juhtmekaitsed, nõrgad juhtme kinnituskohad ning puudulik isolatsioon. Üle 40 % valguskettidest olid valmistatud Hiinas.

Ungaris kontrollitud valgustitest olid peaaegu 96 % ohtlikud. Madalmaades ei vastanud 56 % jõuluvalgustitest ELi ohutusnõuetele. Kuigi uuringus osales vaid viis riiki, on üsna tõenäoline, et samu valgusteid müüakse kõikjal ELis.

Tarbijakaitse voliniku Meglena Kuneva sõnul olid kõnealused tulemused meeldetuletuseks.

Ta kutsus ELi liikmesriike üles tõhusmale ohutusnõuete järgimisele ning asjaomast tööstusharu – tootjaid, jaemüüjaid, edasimüüjaid ning importijaid – kontrolli tugevdamisele. Samuti kutsus ta tarbijaid üles valvsusele, soovitades

  • osta jõuluvalgusteid usaldusväärsetelt edasimüüjatelt;
  • mitte jätta jõuluvalgusteid põlema, kui lahkute kodust või lähete magama.
  • Kui teil tekib kahtlusi seoses oma valgustite ohutusega, lõpetage nende kasutamine ning viige need poodi tagasi.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad