Navigacijska pot

Po konferenci v Københavnu - 21/12/2009

José Manuel Barroso na konferenci v Københavnu © EU

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je dogovor označil kot pozitiven korak naprej, vendar pod pričakovanji Evropske unije.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je izrazil razočaranje nad dogovorom, ki so ga zadnji trenutek dosegli na podnebni konferenci v Københavnu, in dejal, da še zdaleč ni izpolnil pričakovanj EU.

V sprejetem dokumentu, ki ima manj kot tri strani, ni določb, ki so pomembne za Evropsko unijo, in nikakršnih ciljev znižanja izpustov toplogrednih plinov. Dogovor ne vsebuje leta 2010 kot roka za sklenitev dogovora ter določb za sprejetje pravno zavezujočega sporazuma v prihodnosti.

In vendar je bilo še to težko doseči. Čas se je iztekal in pogajanja so bila na robu propada: razvite države in države v razvoju so se prepirale o tem, kako hitro rastočim gospodarstvom zagotoviti pomoč za boj proti podnebnim spremembam.

Konferenca, ki bi se morala predvidoma končati že v petek, se je tako še nadaljevala, ker se svetovni voditelji niso mogli odločiti, ali bi dogovor sprejeli ali odšli domov brez njega. V soboto so po žgoči razpravi sklenili, da sprejmejo okvirni dogovor.

„Ne bom skrival razočaranja,“ je dejal predsednik Komisije Barroso. „Dogovor je pod našimi pričakovanji.“

„Vendar je boljši kot nič,“ je še dodal.

Okvirni dogovor poziva države k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov za omejitev dviga temperature za največ 2°C, kar je zgornja meja za preprečitev, da podnebne spremembe ne bi ušle izpod nadzora. Razvite države poziva k zajetnemu zmanjšanju izpustov. Tudi države v razvoju naj bi začele zmanjševati izpuste in o svojih rezultatih poročati vsake dve leti, pri čemer bi vzpostavili mehanizem za „mednarodno spremljanje merjenja izpustov“.

Višina omejitve bo tako prepuščena posameznim državam. Dogovor predvideva, da naj bi leta 2015 pripravili pregled sprejetih ukrepov, države pa morajo do konca januarja določiti svoje cilje glede zmanjšanja izpustov.

Na konferenci prav tako niso dosegli celovitega dogovora o nadomestilih državam za njihova prizadevanja pri ohranjanju gozdov, ki so zelo pomembni v boju proti podnebnim spremembam.

Najoprijemljivejši rezultat konference je morda zaveza razvitih držav, da v naslednjih treh letih namenijo 21 milijard EUR (do leta 2020 pa vsega skupaj 70 milijard EUR) projektom v revnih državah za spodbujanje rabe čiste energije ter boju proti posledicam suše, naraščanju gladine morja in drugim podnebnim spremembam. Evropska unija je obljubila, da bo od teh 21 milijard EUR zagotovila 7,2 milijarde za financiranje hitrega začetka izvajanja ukrepov. Ta sredstva naj bi zbrali iz javnih in zasebnih virov.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave