Cosán nascleanúna

D'éis Cóbanhávan - 21/12/2009

José Manuel Barroso ag comhdháil Chóbanhávan © EU

Céim dhearfach a thug Barroso ar an gcomhaontú ach níl sé sách uaillmhianach don AE.

Bhí díomá ar Uachtarán an Choimisiúin José Manuel Barroso leis an gcomhaontú 11ú uair an chloig ag comdháil aeráide Chóbanhávan, á rá dó go raibh sé "i bhfad faoi bhun" ionchais an AE.

Agus gan ach trí leathanach ann, tá míreanna in easnamh ar ríthábhachtach leis an AE iad, ina measc comhspriocanna chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. Ní hamháin go dteipeann air sprioc 2010 a shocrú chun conradh a ullmhú, ach ní luann sé fiú an ghá le comhaontú a bheidh ceangailteach go dlíthiúil.

Ach ba dheacair an méid sin féin a bhaint amach. Agus an t-am ag síothlú leis, ba chosúil go raibh an chaibidlíocht ar tí titim as a chéile, agus na náisiúin thionsclaithe is forbraíochta ag coimheascar faoin tslí chun athleanúint a chinntiú ar gheallta na dtíortha forbraíochta a n-astaíochtaí a theorannú.

Bhí an chomhdháil le críochnú Dé hAoine, ach ansin lean sí ar aghaidh agus ceannairí domhanda ag argóint faoi ghlacadh leis an gcomhaontú nó dul abhaile gan faic. Dé Sathairn, d'éis oíche dhianphlé, chinn siad an comhaontú a "thabhairt dá n-aire".

"Ní chuirfead mo dhíomá i bhfolach", arsan tUachtarán Barroso. "Go macánta, ní hé sin an leibhéal uaillmhéine lena raibh súil againn."

Fós, deir sé, "is fearr an comhaontú seo ná a easpa".

Iarrann an comhaontú astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú "d'fhonn" an téamh domhanda a choimeád faoi bhun 2°C, an tairseach sula bhféadfaí aon smacht ar athrú na haeráide as chailliúint. Iarrann sé ar thíortha forbartha ciorruithe domhaine, infhíoraithe a dhéanamh. Thosódh na tíortha forbraíochta a n-astaíochtaí a shrianadh agus thuairisceoidís a dtorthaí gach dara bliain, le "forálacha do chomhairliúcháin is do thaifeach idirnáisiúnta".

Ar na tíortha ar leith a thitfidh sé a chinneadh cé chomh fada a rachaidh siad. Luann an comhaontú 2015 mar sprioc chun an ghníomhaíocht a athbhreithniú, ach ní mór do na tíortha a gcuspóirí a lua faoi dheireadh Eanáir.

Fairis sin, theip ar an gcomhdháil teacht ar chomhaontú uileghabhálach chun tíortha a chúiteamh as foraoiseacha a chaomhnú, rud a bhfuil ról ríthábhachtach aige i srianadh athrú na haeráide.

B'fhéidir gurb é seo an toradh is inbhraite: comhaontú na dtíortha forbartha chun $30bn (€21bn) a chaitheamh thar na trí bliana atá romhainn agus $100bn (€70bn) faoi 2020 chun tionscadail a mhaoiniú i dtíortha bochta le tacú le fuinneamh glan is chun tabhairt faoi thriomach, faoi leibhéil mara atá ag ardú agus faoi athruithe aeráide eile. Gheall an AE €7.2bn den €21bn mar mhaoiniú tús-tapa, a meastar a thiocfaidh ó chuid mhaith foinsí, idir phríobháideach is phoiblí.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links