Sökväg

Klimatkonferens i Köpenhamn - 30/11/2009

EU lovar att ta strid för ambitiösa mål och dra sitt strå till stacken för att hjälpa utvecklingsländerna i kampen mot klimatförändringen.

För att förhindra att den globala uppvärmningen når katastrofala nivåer kommer EU att kämpa för ett ambitiöst avtal på FN:s klimatkonferens i Köpenhamn.

På sitt möte i november enades EU:s ledare om att hjälpa utvecklingsländerna att bekämpa klimatförändringen. De ville däremot inte utlova några konkreta belopp.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso menar dock att EU nu är redo att dra sitt strå till stacken. Kostnaderna fram till 2020 beräknas uppgå till 100 miljarder euro per år. För att snabbt få igång klimatarbetet föreslår EU att unionen ska bidra med 5–7 miljarder euro om året fram till 2012.

Världens ledare träffas i Köpenhamn i december för att förhandla fram ett avtal som kan ersätta Kyotoprotokollet från 1997. Där åtar sig industriländerna att minska sina utsläpp med 5 % jämfört med 1990 års nivåer.

Flera förhandlingar har föregått klimatkonferensen i Köpenhamn, bland annat i Bonn, Bangkok och Barcelona. Nu när även de stora förorenarna Kina och USA är villiga att göra en insats, bedömer EU att det finns goda chanser att nå ett meningsfullt avtal i Köpenhamn.

EU har redan åtagit sig att minska sina utsläpp med minst 20 % fram till 2020 (jämfört med 1990 års nivåer). Om de andra länderna följer efter, kan minskningen bli 30 %.

José Manuel Barroso uppmanade nyligen företrädare för näringslivet att inte vänta på det nya fördraget. "Vi måste göra något nu, eftersom klimatförändringen pågår för fullt."

EU:s bidrag till klimatkonferensen i Köpenhamn English

Klimatkonferensen i Köpenhamn – Svenska ordförandeskapets webbplats

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar