Cesta

Jaké zaujme EU v Kodani stanovisko?

Během konference OSN v Kodani se Evropská unie bude snažit prosadit přijetí ambiciózní dohody, která by měla zabránit eskalaci globálního oteplování na katastrofální úroveň.

Vedoucí představitelé členských států se na svém listopadovém setkání dohodli, že uvolní prostředky na fond, který by měl rozvojovým zemím pomoci v boji proti změně klimatu. Konkrétní částka však dosud nepadla.

Předseda Komise José Manual Barroso uvedl, že EU je odhodlána přispět na boj proti změně klimatu „spravedlivým dílem“ – do roku 2020 by se celková výše nákladů v rozvojových zemích měla pohybovat okolo 100 miliard eur ročně. Prozatím Komise navrhuje, aby Unie do roku 2012 přispívala ve výši 5–7 miliard eur ročně.

Na mezinárodní konferenci v Kodani se letos v prosinci budou zástupci jednotlivých zemí snažit vypracovat dohodu, která nahradí Kjótský protokol, jenž byl rozvinutými zeměmi přijat v roce 1997. V tomto protokolu se signatářské země zavázaly snížit objem emisí skleníkových plynů o 5 % v porovnání s hodnotami z roku 1990.

Jako předvoj kodaňské konference již na dané téma proběhlo několik kol jednání, která se konala např. v Bonnu, Bankoku či Barceloně. Snahu snížit emise skleníkových plynů dnes slibují i země, které životní prostředí znečišťují velkou měrou, jako například Čína či Spojené státy, a proto je podle Unie velmi pravděpobné, že se v Kodani podaří dosáhnout významné dohody.

EU se již zavázala snížit do roku 2020 emise o minimálně 20 % hodnot z roku 1990. Pokud by se k závazku přidaly i ostatní země, Unie by svůj cíl zvýšila na 30 %.

Předseda Komise Barroso se nedávno setkal se zástupci podnikatelského sektoru a vyzval je, aby v této oblasti začali jednat a nečekali na uzavření nové dohody: „Můžeme jednat již dnes, protože ke změně klimatu dochází právě teď“.

Příspěvek EU k vyjednávání v Kodani English

Stránky švédského předsednictví EU o konferenci v Kodani Englishfrançaissvenska

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy