Navigatsioonitee

Pärast ELi kontrolli on 70 % ebaausalt mobiilihelinateenust müüvatest veebisaitidest muudetud või suletud - 17/11/2009

Käsi hoiab mobiiltelefoni arvutiekraani ees ©EC

Ametivõimud uurisid 301 mobiiltelefoniteenuste veebisaiti tarbijaid eksitava tegevuse vastu suunatud ELi meetmete kontekstis.

Ametivõimud uurisid 301 mobiiltelefoniteenuste veebisaiti tarbijaid eksitava tegevuse vastu suunatud ELi meetmete kontekstis.

Seni on suletud 54 veebisaiti ning 159 on parandatud, et lõpetada ELi tarbijaõiguste rikkumine. Kontrolli tulemusel määras Itaalia üheksale pakkujale ja mobiilsideoperaatorile trahve kogusummas umbes 2 miljonit eurot.

Need veebisaidid kuulusid 558 põhjalikult uuritud saidi hulka. Uurimine toimus ühe nädala jooksul 2008. aasta juunis, mil viidi läbi kokku 29 riiki hõlmav ELi, Norra ja Islandi ühisoperatsioon. Kontrolliti kõike mobiiltelefonide tarbeks müüdavat, nagu helinad, taustapildid, logod, mängud ja vestlusteenuste tellimine.

Kontroll algatati sadade kaebuste põhjal, mis sageli pärinesid lapsevanematelt, kes olid saanud suure telefoniarve, kui nende laps oli teadmatult tellinud helina või mõne muu teenuse. Paljud sellised veebisaidid on orienteeritud just noortele.

Kõnealune kontroll oli Euroopa järelevalveasutuste teine ühisaktsioon. 2007. aastal kontrollisid 15 ELi liikmesriiki ja Norra veebisaite, kus müüdi lennupileteid.

ELi tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva sõnul on oodata veel kontrolle: „Tulemused näitavad, et üleeuroopaline õiguskaitsealane koostöö võib olla tarbijate jaoks turu puhastamisel väga tulemusrikas.”

Mobiiltelefoniteenuste turg kasvab, mida näitab ka mobiiltelefonide populaarsus. 2007. aastal müüdi Euroopas mobiilihelinaid hinnanguliselt 691 miljoni euro väärtuses. See hõlmab ka müüki Internetis.

Austrias, Ungaris ja Rumeenias leidus tarbijakaitse-eeskirju rikkuvaid veebisaite kõige rohkem – igas riigis 21. Prantsusmaal ja Leedus oli vastav number kummaski 20; neile järgnesid Belgia, Norra ja Madalmaad vastavalt 18, 17 ja 16 veebisaidiga.

Itaalias trahvitud ettevõtete hulgas olid Telecom Italia, Vodafone või Fox Mobile ja Tutto gratis.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad