Sökväg

EU tar ut kursen för sin havspolitik - 16/10/2009

Kustbevakning och fiskeriinspektion i Nordsjön © EC

Kommissionen lägger fram förslag om ökat övervakningssamarbete till sjöss, större EU-inflytande i internationella havsfrågor och hållbart fiske.

EU-kommissionen har lagt fram den första lägesrapporten DeutschEnglishfrançais om den integrerade havspolitik som inleddes för två år sedan.

Kommissionen har också fastställt prioriteringar för havspolitiken och lagt fram förslag på hur EU-länderna kan fördjupa sitt övervakningssamarbete till sjöss DeutschEnglishfrançais och hur EU kan stärka sitt inflytande i internationella havsfrågor English.

Trots att havspolitiken är relativt ny har den redan lett till att ”EU hanterar sina havsresurser på ett annat sätt”, säger havs- och fiskekommissionär Joe Borg.

Europa har 7 000 mil kust utmed sex hav, som genererar allt ifrån handel och sjöfart till fiske och turism. Men havet är också skådeplats för fartygsolyckor, oljeutsläpp, olagligt fiske, pirater, organiserad brottslighet, narkotikahandel, olaglig invandring och terroristhot.

Hanteringen av dessa problem delas idag av olika nationella myndigheter , t.ex.gränsbevakningen, tullen, hamnskyddsmyndigheterna och försvaret.

Ett av målen är att få dessa olika myndigheter att samarbeta. Ett annat viktigt mål är hållbar tillväxt och större EU-inflytande i den internationella havsförvaltningen. Två pilotprojekt – det ena i Medelhavet och det andra i Nordsjön – ska testa om övervakningssamarbetet fungerar.

Kommissionen föreslår också nya fiskekvoter för år 2010, baserade på den mängd fisk som forskarna tror kan fångas utan att det uppstår bestående skador på fiskbestånden.

Värst utsatta är torsk, sill och ansjovis – under 2008 fångades en större andel av torskbeståndet än någon gång sedan 1999.

”Det kommer alltid att finnas några enstaka missnöjda som tänker kortsiktigt, de som vill fånga lite mer just nu och skjuta upp tankarna på hållbarhet. Vi kan inte agera på det sättet”, säger Joe Borg.

Läs mer om EU:s havspolitik DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar