Navigačný riadok

Vytýčenie správneho kurzu pre námornú politiku a udržateľný rybolov - 16/10/2009

Pobrežná stráž a inšpektori rybolovu v Severnom mori © EC

Návrhy na spoluprácu pri monitorovaní morí a posilnenie postavenia EÚ v oblasti celosvetových námorných záležitostí a udržateľného rybolovu.

Dva roky od uvedenia integrovanej námornej politiky EÚ, pripravila Komisia prvú správu o pokroku DeutschEnglishfrançais .

Takisto predstavila priority námornej politiky a návrhy na intenzívnejšiu spoluprácu štátov EÚ v oblasti monitorovania morí DeutschEnglishfrançais a na posilnenie vplyvu EÚ v rámci celosvetových námorných záležitostí English .

Komisár pre námorné záležitosti Joe Borg sa na margo relatívne novej námornej politiky vyjadril, že „už sa jej podarilo zmeniť spôsob, akým Európa zaobchádza so svojimi námornými zdrojmi“.

Európa má 70 000 km pobreží, hraničí s dvomi oceánmi a štyrmi morami, ktoré ovplyvňujú širokú škálu činností od obchodu a lodnej prepravy až po rybolov a cestovný ruch. Moria sú však navyše svedkami lodných nehôd, znečistenia nákladom, nelegálnych a nadmerných výlovov, pirátstva, organizovaného zločinu, prevážania drog, nelegálneho prisťahovalectva a teroristických hrozieb.

V súčasnosti je zodpovednosť za riešenie týchto neduhov rozdelená medzi vnútroštátne orgány s rôznou pôsobnosťou (napr. orgány hraničnej kontroly, colné orgány, bezpečnostné orgány prístavov a obranné zložky).

Prioritou na nasledujúce roky je zabezpečiť súčinnosť a spoluprácu týchto orgánov. Ďalšími prioritnými cieľmi sú udržateľnosť spoločne s posilnením vplyvu EÚ v oblasti medzinárodného úsilia o lepšie riadenie morských zdrojov. V tomto smere budú dva pilotné projekty – v Stredozemnom a Severnom mori, slúžiť na preverenie integrácie monitorovacích činností.

Samostatnú iniciatívu predstavuje návrh Komisie na nové rybolovné kvóty na rok 2010, ktorý sa opiera o vedecké údaje o množstve rýb, ktoré môžu byť ulovené bez ohrozenia populácie rýb.

Najohrozenejšie sú tresky, slede a sardely. V roku 2008 bol ulovený najvyšší podiel zásob tresiek od roku 1999.

„Niekoľko osamotených hlasov však vždy bude presadzovať väčší výlov dnes a odkladať problematiku udržateľného rybolovu na zajtra. Týmto smerom sa nesmieme uberať,“ vysvetľuje Joe Borg.

Viac o námornej politike EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy