Navigatsioonitee

Kursi määramine merenduspoliitika ja jätkusuutliku kalapüügi valdkonnas - 16/10/2009

Rannavalve ja kalandusinspektorid Põhjamerel © EC

Ettepanekud koostööks mereseire valdkonnas ning ELi mõju suurendamiseks globaalsetes merendus- ja jätkusuutliku kalapüügi küsimustes.

Kaks aastat pärast ELi integreeritud merenduspoliitika käivitamist, avaldas komisjon esimese eduaruande DeutschEnglishfrançais .

Samuti määratles komisjon merenduspoliitika prioriteedid ning tegi ettepanekud suurendada ELi liikmesriikide koostööd mereseire DeutschEnglishfrançais valdkonnas ning ELi mõju globaalsetes merendusküsimustes English .

Kuigi integreeritud merenduspoliitika on veel suhteliselt uus, on merendusvolinik Joe Borgi sõnul sellega juba suudetud muuta mereressurssidega ümberkäimise põhimõtteid.

Euroopa rannajoone pikkus on 70 000 km, ta piirneb kahe ookeani ja nelja merega, mis toetavad suurt hulka eri tegevusvaldkondi, alates kaubandusest ja laevandusest ning lõpetades kalapüügi ja turismiga. Merel toimub aga ka laevaõnnetusi, esineb lasti kaotsiminekut ja lekkeid ning ebaseaduslikku ja reguleerimata kalapüüki, piraatlust, organiseeritud kuritegevust, uimastikaubandust, ebaseaduslikku sisserännet ja terroriohtu.

Praegu tegelevad nende probleemidega erinevad riiklikud asutused – näiteks priirivalve, tollikontrolli, sadamate turvalisuse ja julgeoleku eest vastutavad asutused.

Eelolevate aastate prioriteediks on saavutada nende eri asutuste koostöö. Omaette oluline eesmärk on ka püsiv majanduskasv koos ELi mõju suurendamisega mereressursside paremaks majandamiseks rahvusvahelisel tasandil. Kahe katseprojektiga – üks Vahemere ja teine Põhjamere piirkonnas – on kavas hinnata integreeritud seiretegevust.

Eraldi algatuse raames on komisjon teinud ettepaneku 2010. aasta püügikvootide kohta. Need põhinevad kogustel, mida teadlaste arvates võib püüda kalapopulatsioone püsivalt kahjustamata.

Kõige ohustatumad kalaliigid on tursk, heeringas ja anšoovis. 2008. aastal püüti turska rohkem kui mis tahes aastal pärast 1999. aastat.

„Alati leidub ka üksikuid rahulolematust ja lühiajalist lähenemisviisi väljendavaid arvamusi, mis toetavad püügi suurendamist just praegu ning lükkavad jätkusuutlikkuse edasi järgimistesse aastatesse. Niimoodi ei saa me jätkata,” selgitas volinik Joe Borg.

ELi merenduspoliitika – lisateave DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad