Sti

Kursen sat for havpolitikken og et bæredygtigt fiskeri - 16/10/2009

Kystvagter og fiskeriinspektører i Nordsøen © EC

EU søsætter forslag om integreret havovervågning, større indflydelse på internationale maritime forhold og bæredygtigt fiskeri.

I en ny rapport DeutschEnglishfrançais gør Kommissionen for første gang status over den integrerede havpolitik, som EU lancerede for to år siden.

Samtidig udstikker den prioriteterne for fremtidens politik og kommer med udspil til, hvordan EU-landene kan styrke deres samarbejde om havovervågning DeutschEnglishfrançais og få større indflydelse på internationale maritime forhold English .

Selv om EU's havpolitik er en ret ny politik, har den - som EU's fiskerikommissær, Joe Borg, udtrykker det - allerede "ændret den måde, EU håndterer sine maritime anliggender på."

EU har ca. 70 000 km kystlinje, der grænser op til to oceaner og fire have med alt, hvad der dertil hører af erhvervsaktiviteter – lige fra handel og shipping til fiskeri og turisme. Men havet er også potentiel skueplads for havarier, olieudslip, ulovligt og ureguleret fiskeri, pirateri, organiseret kriminalitet, narko- og menneskesmugling og terrortrusler.

For øjeblikket er ansvaret for at tackle disse problemer delt mellem forskellige nationale myndigheder – tænk bare på grænsekontrol, told, havnesikkerhed og forsvar.

En af de vigtigste opgaver er derfor at få myndighederne til arbejde sammen. En anden topprioritet er at sikre bæredygtig vækst og større indflydelse til EU i de internationale bestræbelser på at stramme op på havforvaltningen. Der er også sat gang i to pilotprojekter, som skal teste integrationen af havovervågningen i praksis – i Middelhavet og Nordsøen.

Kommissionen har samtidig lagt et andet forslag frem om nye fiskekvoter for 2010. De skal baseres på videnskabelige udsagn om de mængder fisk, der kan fanges uden at forårsage uoprettelige skader på fiskebestandene.

De mest truede fiskearter er torsk, sild og ansjoser – i 2008 blev der fanget en større andel af torskebestandene end i noget andet år siden 1999.

"Der vil altid være nogle få utilfredse og kortsynede personer", siger Joe Borg. "Det er dem, der skubber på for at fange en lille smule mere nu – og så udsætte bæredygtigheden til næste år. Det er ikke dem, vi skal lytte til."

Mere om EU's havpolitik DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links