Sökväg

EU trappar upp kampen mot cancer - 29/09/2009

Cancerpatient magnetröntgas © Reporters

Dödligheten i cancer varierar kraftigt mellan EU-länderna. Därför fördjupar EU samarbetet för att bekämpa sjukdomen.

Varje år får 3,2 miljoner människor i EU diagnosen cancer – den vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar. De cancerformer som drabbar flest är bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och lungcancer.

Så ser det ut i stort, men det finns stora skillnader mellan de 27 EU-länderna, både när det gäller antalet cancerpatienter och antalet dödsfall.

Ungerska män löper nästan dubbelt så stor risk att dö i cancer som svenska eller finska män. Samma sak gäller danska kvinnor, jämfört med kvinnor i Grekland eller Spanien.

I Tyskland är det dubbelt så vanligt med tjock- och ändtarmscancer som i Grekland. Och i Belgien och Frankrike är bröstcancer betydligt vanligare än i Lettland, Litauen och Rumänien.

De stora skillnaderna mellan EU-länderna är ingen nyhet. Det finns många faktorer som påverkar statistiken, bl.a. hur länderna samlar in och rapporterar uppgifterna. Men de stora variationerna tyder ändå på en ojämn vårdkvalitet i EU.

Skillnaderna och det stora antalet cancerfall gör att EU nu fördjupar samarbetet mot cancer – sedan länge en prioriterad fråga för EU:s folkhälsoarbete.

Det europeiska partnerskapet mot cancer españolDeutschEnglishfrançais, som startar den 29 september, samlar forskare, läkare, myndigheter och patientorganisationer i fyra arbetsgrupper. Varje grupp kommer att jobba med en särskild fråga: förebyggande insatser, vård, forskning och statistik.

Under de kommande fem åren kommer arbetsgrupperna att försöka hitta nya sätt att minska antalet cancerfall. Det handlar bl.a. om utbyggd screening för vissa cancerformer, samordnad forskning och metoder för att samla in korrekta och jämförbara data. EU-kommissionen kommer att följa arbetet och bidra med administrativt och vetenskapligt stöd.

Förhoppningsvis ska EU-länderna genom att samla kunskap, resurser och erfarenheter bli bättre på att förebygga och behandla sjukdomen. Med ett bättre samarbete undviker länderna dessutom dubbelarbete och kan utnyttja sina resurser effektivare.

EU:s mål är att minska antalet nya cancerfall med 15 % under de kommande tio åren, dvs. fram till 2020. Det motsvarar 510 000 fall. Eftersom befolkningen blir allt äldre, och cancerrisken ökar med åldern, kommer det att bli en tuff uppgift.

För närvarande dör 3 av 10 män och 2 av 10 kvinnor i cancer.

EU:s partnerskap mot cancer English

Läs mer om cancer i EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar