Ścieżka nawigacji

Pacjent chory na raka podczas badania MRI © Reporters

UE zachęca państwa członkowskie do wspólnych działań w walce z rakiem – zapobiegania, leczenia, prowadzenia badań i rozpowszechniania informacji na temat choroby.

Rak wykrywany jest co roku u około 3 200 tys. Europejczyków. To druga w kolejności, po chorobach układu krążenia, przyczyna śmierci w Europie. Najczęściej spotykane rodzaje choroby to rak piersi, płuc i jelita grubego.

Tak to wygląda w zarysie. Jednak jeżeli przyjrzymy się sytuacji z bliska, okazuje się, że występują bardzo duże różnice pomiędzy poszczególnymi krajami UE. Dotyczą one zarówno częstotliwości występowania choroby, jak i jej przebiegu.

Na Węgrzech mężczyzna ma dwukrotnie większą szansę umrzeć na raka niż w Szwecji lub Finlandii. Z kolei w przypadku kobiet w Danii prawdopodobieństwo to jest dwa wyższe niż w Grecji i Hiszpanii.

Wskaźnik zachorowalności na raka jelita grubego w Niemczech jest dwukrotnie wyższy niż w Grecji, a w Belgii i Francji rak piersi występuje dużo częściej niż na Litwie, Łotwie czy w Rumunii.

O tych rozbieżnościach wiemy nie od dziś. Na wyniki ma wpływ wiele czynników, ze sposobem gromadzenia i przedstawiania danych włącznie. Mogą one jednak sugerować, że istnieją rozbieżności w zakresie poziomu opieki zdrowotnej w różnych krajach UE.

Rozbieżności te – przy wysokich wskaźnikach zachorowalności w całej Europie – są jednym z powodów, dla których kraje UE starają się wzmocnić współpracę w zakresie walki z chorobami nowotworowymi, która od dawna należy do priorytetów unijnej polityki zdrowia publicznego.

Członkami Europejskiego partnerstwa na rzecz zwalczania chorób nowotworowych españolDeutschEnglishfrançais – którego inauguracji dokonała Komisja Europejska 29 września – będą naukowcy, lekarze, urzędnicy państwowi oraz przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów, którzy zostaną podzieleni na cztery grupy robocze. Każda z grup zajmie się jednym tematem. Będą to: profilaktyka, leczenie, badania naukowe i gromadzenie informacji.

Przez kolejne pięć lat grupy będą poszukiwać sposobów na ograniczenie zachorowalności na raka, na przykład poprzez wprowadzanie powszechnych badań przesiewowych w kierunku raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego oraz wzmocnienie współpracy w zakresie badań naukowych w tej dziedzinie. Będą też dążyć do zagwarantowania dokładnych i porównywalnych danych. Komisja będzie nadzorować wysiłki uczestników partnerstwa i udzielać im wsparcia administracyjnego i naukowego.

Miejmy nadzieję, że dzięki wymianie doświadczeń, informacji i kompetencji kraje UE będą w stanie skuteczniej zapobiegać tym chorobom i je leczyć. Współpraca pozwoli również uniknąć dublowania wysiłków i lepiej wykorzystać dostępne zasoby.

UE zamierza w ciągu kolejnego dziesięciolecia ograniczyć zachorowalność na raka o 15 proc. Oznacza to około 510 tys. nowych przypadków mniej. A z uwagi na to, że wskaźnik zachorowalności na raka wzrasta wraz ze starzeniem się społeczeństwa, będzie to duże wyzwanie.

Obecnie na raka umiera trzech na dziesięciu mężczyzn i dwie na dziesięć kobiet.

Europejskie partnerstwo na rzecz zwalczania chorób nowotworowych English

Rak w Europie – więcej informacji

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki