Cosán nascleanúna

Na bearnaí a dhúnadh sna rátaí ailse - 29/09/2009

Scanadh MRI á dhéanamh ar othar a bhfuil ailse air © Reporters

Spreagann éagsúlachtaí móra sna rátaí báis an AE chun comhiarrachtaí a threisiú i ndáil le cosc, cóireáil, taighde agus comhroinnt faisnéise maidir le hailse.

Diagnóisítear 3.2m duine Eorpach le hailse gach bliain - an chúis is mó bás seachas galar imshruthaithe. Ailse brollaigh, scamhóg nó cholaireicteach atá i gceist i bhformhór na gcásanna sin.

Sin an mórphictiúr. Nuair a dhéantar grinnscrúdú ar rátaí ailse in 27 Ballstát an AE, léirítear difear mór idir thíortha, i ndáil le minicíocht cásanna agus toradh na gcásanna araon.

Tá sé beagnach a dhá oiread níos dealraithí go bhfaighfidh fear san Ungáir bás de bharr na hailse ná mar atá sé d\'fhear sa tSualainn nó san Fhionlainn. Is amhlaidh an scéal do mhná sa Danmhairg i gcomparáid le mná sa Ghréig nó sa Fhrainc.

Tá an ráta ailse colaireictí sa Ghearmáin thart ar a dhá oiread níos airde ná sa Ghréig. Tá ailse brollaigh i bhfad níos coitianta sa Bheilg agus sa Fhrainc ná mar atá sa Laitvia, sa Liotuáin agus sa Rómáin.

Ní scéal nua iad na difríochtaí móra sin idir thíortha an AE. Tá a lán nithe a dhéanann difear do na figiúir, an chaoi a mbailítear is a dtuairiscítear iad san áireamh. Ach tugann na difríochtaí móra buana le fios nach ionann cáilíocht an chúraim sláinte ar fud an AE.

Tá na héagsúlachtaí sin - mar aon le rátaí airde ailse san Eoraip ar an iomlán - i measc na n-ábhar imní atá ag gríosadh iarracht nua ón AE chun breis comhoibriú a chothú sa chomhrac in aghaidh na hailse, rud dá dtugtar tosaíocht i mbeartas sláinte poiblí an AE le fada an lá.

Le Comhpháirtíocht Eorpach um ghníomhaíocht in aghaidh na hailse españolDeutschEnglishfrançais, a sheol an Coimisiún Eorpach an 29 Meán Fómhair, tabharfar taighdeoirí, dochtúirí, oifigigh rialtais agus ionadaithe grúpaí othar le chéile i gceithre mheitheal. Díreoidh gach meitheal ar ghné ar leith: ailse a chosc, cóireáil, taighde agus bailiú faisnéise.

Le linn na gcúig bliana amach romhainn, fiosróidh na meithleacha bealaí chun rátaí ailse a laghdú - mar shampla, trí scagthástáil a leathnú i ndáil le hailse brollaigh, ailse cheirbheacsach agus ailse cholaireicteach agus trí chur chuige comhordaithe a fhorbairt i ndáil le taighde ar ailse. Gníomhóidh siad chun a áirithiú go mbeidh sonraí ann a bheidh iontaofa agus inchomparáide. Maoirseoidh an Coimisiún na hiarrachtaí sin agus tabharfaidh sé tacaíocht riarthach agus eolaíoch.

Táthar ag súil leis go n éireoidh níos fearr le tíortha an AE an galar a chosc agus a chóireáil trí eolas, cumas agus taithí a roinnt. Ba chóir go mbeidís in ann iarrachtaí dúbailte a sheachaint agus leas níos fearr a bhaint as a n acmhainní trína bheith ag obair le chéile.

Tá an sprioc glactha air féin ag an AE laghdú 15% a fháil ar chásanna nua thar na deich mbliana atá amach romhainn - faoi 2020. Ciallaíonn sé sin 510 000 cás nua a chosc. Agus líon na gcásanna ailse ag méadú de réir mar a théann an daonra in aois, dúshlán mór a bheidh sa mhéid sin.

Faoi láthair, an ailse is cúis le trí bhás as gach deich mbás i measc na bhfear agus dhá bhás as gach deich mbás i measc na mban.

Comhpháirtíocht AE in aghaidh na hailse English

Breis eolais faoin ailse san AE

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links