Navigatsioonitee

Vähivastase võitluse ühtlustamine kõikjal Euroopas - 29/09/2009

Vähktõppe haigestunud patsient magnetresonatstomograafia (MRI) uuringul © Reporters

Riigiti esinevad suured erinevused vähktõppe suremuses ajendavad ELi tõhustama selle haiguse ennetamise, ravi ja uuringutega seotud ühiseid jõupingutusi ning jagama asjakohast teavet.

Igal aastal diagnoositakse 3,2 miljonil eurooplasel vähktõbi, mis on vereringehaiguste järel teine kõige levinum surma põhjustav haigus. Kõige rohkem esineb rinna-, kopsu- või pärasoolevähki.

See on üldine statistika. Kuid 27 liikmesriigiga ELis on vähktõvega seotud näitajad (nii esinemissageduse kui ka nende tagajärgede osas) riigiti väga erinevad.

Ungari meestel on võrreldes Rootsi ja Soome meestega vähki suremise võimalus kaks korda suurem. Sama kehtib ka Taani naiste kohta võrdluses naistega Kreekas ja Hispaanias.

Pärasoolevähi juhtumite arv Saksamaal on ligikaudu kaks korda suurem kui Kreekas, samas kui Belgias ja Prantsusmaal on rinnavähi esinemissagedus palju suurem kui Lätis, Leedus ja Rumeenias.

Sellised väga suured erinevused ELi liikmesriikide vahel ei ole mingi uudis. Kõnealuseid numbreid mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas ka andmete kogumise ja nende esitamise viis. Kuid suurte erinevuste püsimine viitab tervishoiu ebaühtlasele kvaliteedile ELis.

Erinevused koos vähijuhtumite üldise suure koguarvuga Euroopas kuuluvad nende probleemide hulka, mis ajendavad ELi tõhustama koostööd vähivastases võitluses. See on juba ammu olnud ELi tervishoiupoliitika prioriteet.

29. septembril Euroopa Komisjoni poolt algatatud Euroopa partnerlus vähivastaste meetmete võtmiseks españolDeutschEnglishfrançais toob nelja töörühma raames kokku teadlased, arstid, valitsusametnikud ja patsiendiorganisatsioonide esindajad. Igal rühmal on erinev eesmärk: vähktõve ennetamine, ravi, teadusuuringud ja teabe kogumine.

Järgmise viie aasta jooksul uurivad need rühmad võimalusi, kuidas vähktõve esinemissagedust vähendada – korraldades näiteks ulatuslikumaid sõeluuringuid rinna-, emakakaela- ja pärasoolevähi avastamiseks ning töötades vähktõve alaste teadusuuringute valdkonnas välja ühtlustatud lähenemisviisi. Samuti teevad nad tööd täpsete ja võrreldavate andmete tagamiseks. Komisjon jälgib töörühmade tegevust ning pakub neile omapoolset haldus- ja teadusabi.

Loodetavasti on ELi liikmesriikidel teadmiste, suutlikkuse ja kogemuste jagamise teel vähktõve ennetamisel ja ravimisel tulevikus rohkem edu. Koostöö peaks neil aitama vältida ka topelttööd ja näitama, kuidas oma ressursse paremini kasutada.

EL on seadnud endale eesmärgiks uute vähktõvejuhtumite 15 %-lise vähenemise aastaks 2020. Arvuliselt tähendaks see, et vähktõvesse haigestuks 510 000 inimest vähem. Elanikkonna vananedes ja vähktõve esinemissageduse suurenedes osutub see tõeliseks väljakutseks.

Praegu on vähktõbi surmapõhjustajaks kolmel juhul kümnest meeste ja kahel juhul kümnest naiste puhul.

ELi vähivastane partnerlus English

Lugege täiendavalt vähktõve kohta ELis

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad