Sti

Kræfttallene skal ned - 29/09/2009

Kræftpatient får MRI-scanning © Reporters

Store udsving i dødeligheden får EU til at styrke den fælles indsats for at forebygge, behandle, forske og udveksle information om kræft.

Hvert år får 3,2 millioner EU-borgere stillet diagnosen kræft – den hyppigste dødsårsag efter kredsløbssygdomme. Bryst-, lunge- samt tyk- og endetarmskræft tegner sig for størstedelen af tilfældene.

Det er det overordnede billede. Kaster man et nærmere blik på forekomsterne i de 27 EU-lande, vil man se, at der er store forskelle mellem landene både med hensyn til hyppighed og udfald.

Mænd i Ungarn har næsten dobbelt så stor risiko for at dø af kræft som mænd i Sverige og Finland. Det samme gælder for kvinder i Danmark sammenlignet med kvinder i Grækenland og Spanien.

Der er ca. dobbelt så mange tilfælde af tyk- og endetarmskræft i Tyskland som i Grækenland. I Belgien og Frankrig er brystkræft langt mere udbredt end i Letland, Litauen og Rumænien.

De store forskelle mellem EU-landene har længe været kendt. En lang række faktorer har indflydelse på tallene, bl.a. hvordan de indsamles og rapporteres. De vedvarende forskelle tyder dog på, at sundhedsplejen rundt om i EU ikke er af samme kvalitet.

Disse forskelle – og det generelt store antal kræfttilfælde i Europa – er hovedårsagerne til, at EU nu tager initiativ til et bedre samarbejde i kampen mod kræft. Det har længe stået højt på EU's sundhedsdagsorden.

Det europæiske partnerskab om en indsats mod kræft españolDeutschEnglishfrançais, som Europa-Kommissionen søsatte den 29. september, vil samle forskere, læger, embedsmænd fra EU-landene og repræsentanter for patientforeninger i fire arbejdsgrupper. Grupperne skal arbejde med hvert sit område: forebyggelse, behandling, forskning og indsamling af oplysninger.

I løbet af de kommende fem år skal grupperne finde frem til måder at mindske kræfttilfældene på - f.eks. ved at udvide screeningen for brystkræft, livmoderhalskræft samt tyk- og endetarmskræft og ved at udvikle en koordineret kræftforskning. De skal også sikre, at oplysningerne er præcise og sammenlignelige. Det bliver Kommissionens rolle at føre tilsyn med arbejdet og yde administrativ og videnskabelig støtte.

Håbet er, at EU-landene bliver bedre til at forebygge og behandle kræftsygdomme ved at udveksle viden, kapacitet og erfaringer med hinanden. Samarbejdet bør også resultere i, at EU-landene kan undgå dobbeltarbejde og dermed udnytte deres ressourcer bedre.

EU har sat sig det mål at mindske nye kræfttilfælde med 15 % senest i 2020. Det vil sige 510 000 færre nye tilfælde end i dag. Det bliver noget af en udfordring, da kræfttilfældene stiger i takt med den aldrende befolkning.

3 ud af 10 mænd dør i øjeblikket af kræft – og 2 ud af 10 kvinder.

EU-partnerskab mod kræft English

Mere om kræft i EU

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links