Cesta

Jak snížit rozdíly v úmrtnosti na rakovinu v EU - 29/09/2009

Pacient s rakovinou během vyšetření na tomografu © Reporters

Velké rozdíly v úmrtnosti na rakovinu podnítily EU k vystupňování společného úsilí v oblasti prevence, léčby, výzkumu a sdílení informací o rakovině.

Každý rok je rakovina, která je po nemocech oběhového ústrojí nejčastější příčinou úmrtí, zjištěna u 3,2 milionu Evropanů. Ve většině případů se jedná o rakovinu prsu, plic nebo tlustého střeva a konečníku.

Když se však na výskyt rakoviny v jednotlivých zemích EU podíváme blíže, zjistíme, že mezi nimi existují velké rozdíly, a to jak z hlediska četnosti případů, tak jejich výsledků.

V Maďarsku je například úmrtí muže na rakovinu téměř dvakrát pravděpodobnější než ve Švédsku či Finsku. Totéž platí o ženách v Dánsku v porovnání s Řekyněmi či Španělkami.

V Německu je výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku přibližně dvakrát vyšší než v Řecku. Rakovina prsu je zase mnohem běžnější v Belgii a Francii než v Lotyšsku, Litvě či Rumunsku.

Velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU nejsou ničím novým. Na uvedená čísla má vliv mnoho faktorů, mimo jiné i způsob získávání a předávání příslušných údajů. To, že tyto hluboké rozdíly přetrvávají, je však známkou nestejné kvality zdravotní péče v jednotlivých členských státech.

Tyto rozdíly, a samozřejmě i vysoký výskyt rakoviny v Evropě jako celku, přiměly Komisi k nové iniciativě na podporu větší spolupráce v boji proti rakovině, který je jednou z dlouhodobých priorit politiky EU v oblasti veřejného zdraví.

Dne 29. září zahájila Komise Evropské partnerství pro boj proti rakovině españolDeutschEnglishfrançais, v jehož rámci budou ve čtyřech skupinách pracovat výzkumní pracovníci, lékaři, vládní úředníci a organizace pacientů. Každá skupina se zaměří na jiné hledisko: na prevenci rakoviny, její léčbu, výzkum a na sběr informací.

Skupiny budou fungovat pět let. Prozkoumají způsoby, jak snížit úmrtnost na rakovinu např. rozšířením vyšetření na rakovinu prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku nebo účinnější koordinací výzkumu rakoviny. Skupiny rovněž budou mít za úkol zajistit spolehlivost a srovnatelnost údajů. Jejich úsilí bude monitorovat Komise, která také poskytne administrativní a vědeckou podporu.

Díky sdílení poznatků, kapacit a zkušeností by se zemím EU mělo více dařit v prevenci i léčbě této nemoci. Spolupráce by také měla napomoci tomu, aby se výzkumné týmy zbytečně nevěnovaly týmž úkolům a aby výzkum lépe využíval zdroje.

Evropská unie si dala za cíl snížit do roku 2020 výskyt nových případů o 15 %, což by znamenalo o 510 000 pacientů méně. S tím, jak výskyt rakoviny narůstá v důsledku stárnutí populace, to však nebude jednoduchý úkol.

Tato zákeřná nemoc má na svědomí tři z deseti úmrtí mužů a dvě z deseti úmrtí žen.

Evropské partnerství pro boj proti rakovině English

Další informace o výskytu rakoviny v EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy