Sökväg

Mer pengar till utvecklingsländernas klimatarbete - 10/09/2009

Logotyp för Köpenhamnskonferensen © cop15.dk

Inför klimatkonferensen i Köpenhamn vill EU lägga fram ett förslag om hur utvecklingsländernas klimatomställning kan finansieras.

I ett försök att bryta dödläget i de internationella klimatförhandlingarna har kommissionen nu lagt fram en plan för hur klimatarbetet i utvecklingsländerna ska finansieras English. Kommissionen föreslår att EU ska bidra med mellan 2 och 15 miljarder euro fram till 2020.

Planen är tänkt som en utgångspunkt för diskussionerna i Europaparlamentet och rådet, där EU ska enas om en ståndpunkt i en av de svåraste frågorna på FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december.

Med bara tre månader kvar till konferensen har de internationella förhandlingarna kört fast i frågan om hur utvecklingsländerna ska få hjälp med sin klimatomställning.

EU och andra stora industriländer är överens om att utvecklingsländerna måste få hjälp med kostnaderna för att minska sina växthusgasutsläpp. Men det är fortfarande oklart hur mycket det kommer att kosta och hur stor del som länderna själva ska bära.

Kostnaderna för att hålla nere den globala uppvärmningen väntas stiga kraftigt de kommande åren. EU beräknar att utvecklingsländerna kommer att behöva 100 miljarder euro per år fram till 2020 för att förhindra att jordens medeltemperatur stiger mer än 2° C – en viktig gräns för att inte klimatförändringen ska skena i väg.

Kommissionen räknar med att det kommer att behövas mellan 22 och 50 miljarder euro i skattepengar världen över. Hur mycket varje land ska betala beror på hur mycket de släpper ut och hur rika de är. I EU:s fall kan prislappen hamna på mellan 2 och 15 miljarder euro fram till 2020. Resten skulle komma från andra industriländer och rikare utvecklingsländer som Kina och Indien.

Det föreslås också ett EU-bidrag på mellan 500 miljoner och 2,1 miljarder euro för åren 2010–2012, men med tanke på hur viktigt det är att agera snabbt menar kommissionen att det kan behövas mer än så.

Målet med konferensen i december är att nå en ny och mer ambitiös internationell klimatuppgörelse. Det nuvarande klimatavtalet, Kyotoprotokollet, löper ut i slutet av 2012.

I Kyotoprotokollet ställdes inga krav på utvecklingsländerna, men nu vill industriländerna att tillväxtekonomier som Indien och Kina ska vara med och minska sina utsläpp.

FN har kallat till ett toppmöte senare i september för att diskutera klimatfrågorna.

EU:s klimatåtgärder

FN:s klimatkonferens i Köpenhamn danskEnglishespañolfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar