Navigačný riadok

Financovanie boja proti zmenám klímy - 10/09/2009

Logo kodanskej konferencie  © cop15.dk

Komisia vyložila na stôl prvé finančné návrhy týkajúce sa kodanskej dohody o boji proti zmenám klímy.

V snahe vyjsť zo slepej uličky medzinárodných rozhovorov o klíme Komisia zverejnila plán financovania boja proti globálnemu otepľovaniu v rozvojových krajinách do roku 2020 English, podľa ktorého by príspevky EÚ mali ročne predstavovať od 2 do 15 miliárd EUR.

Tento plán by mal odštartovať diskusie v Parlamente a Rade, ktorých cieľom je definovať stanovisko EÚ k jednej z najzávažnejších tém na nadchádzajúcej konferencii OSN o zmenách klímy, ktorá sa bude konať v decembri v Kodani.

Hoci do konferencie už zostávajú len tri mesiace, prípravné medzinárodné rozhovory uviazli na mŕtvom bode v otázke, ako pomôcť rozvojovým krajinám prispôsobiť sa globálnemu otepľovaniu a ako ho obmedziť.

EÚ a ďalšie hospodárske mocnosti sa zhodujú v potrebe úhrady nákladov na zníženie emisií skleníkových plynov z rozvojových krajín. Zatiaľ však nie je jasné, o aké náklady ide a aký podiel z nich by mali zaplatiť vyspelé krajiny.

Náklady na opatrenia súvisiace s globálnym otepľovaním pravdepodobne v najbližších rokoch porastú. EÚ odhaduje, že na to, aby nárast celosvetových teplôt neprekročil 2°C budú rozvojové krajiny potrebovať do roku 2020 ročne 100 miliárd EUR. Teplotná hranica dvoch stupňov je dôležitá, pretože minimalizuje riziko nebezpečných a nekontrolovateľných zmien klímy.

Podľa výpočtov Komisie bude nevyhnutné zozbierať 22 až 50 miliárd EUR na medzinárodné verejné financovanie, pričom príspevok každej krajiny bude zodpovedať jej podielu na emisiách a jej finančným možnostiam. V prípade EÚ sa jedná o finančný príspevok vo výške 2 až 15 miliárd EUR ročne do roku 2020. Zvyšné finančné prostriedky poskytnú ďalšie vyspelé krajiny a krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom ako Čína a India.

V návrhu sa uvádza aj ďalší príspevok EÚ na obdobie rokov 2010 – 2012 vo výške od 500 miliónov do 2,1 miliardy EUR, ale vzhľadom na urgentnosť situácie Komisia navrhuje viac.

Cieľom decembrovej konferencie v Kodani je vypracovať novú a ambicióznejšiu celosvetovú dohodu o boji proti zmenám klímy. Aktuálna dohoda, tzv. kjótsky protokol, vyprší koncom roku 2012.

V kjótskom protokole sa neuvádzajú žiadne požiadavky na rozvojové krajiny. Avšak snahou vyspelých krajín je, aby sa k novému záväzku pridali aj rastúce veľmoci ako India a Čína, a aby v konečnom dôsledku znížili svoje emisie.

OSN pripravuje celosvetový samit o zmenách klímy, ktorý sa bude konať v druhej polovici septembra.

Opatrenia EÚ na ochranu klímy

Konferencia OSN o zmenách klímy v Kodani danskEnglishespañolfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy