Ścieżka nawigacji

Kto zapłaci za walkę ze zmianami klimatu? - 10/09/2009

Logo konferencji w Kopenhadze  © cop15.dk

Komisja przygotowuje pierwsze wnioski dotyczące umowy kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu

Próbując położyć kres impasowi, w jakim znalazły się światowe negocjacje w sprawie zmian klimatu, Komisja opublikowała plan w sprawie finansowania walki z globalnym ociepleniem w krajach rozwijających się English. Proponuje w nim przeznaczenie na ten cel kwoty od 2 do 15 mld euro rocznie do roku 2020.

Plan stanowi punkt wyjścia dla debaty w Parlamencie Europejskim i Radzie, której celem będzie określenie stanowiska UE względem jednej z najtrudniejszych kwestii, jakie zostaną poruszone w grudniu na konferencji klimatycznej w Kopenhadze.

Dzielą nas od niej zaledwie trzy miesiące, a międzynarodowe negocjacje mające przygotować grunt pod konferencję znalazły się w martwym punkcie − nie ma porozumienia co do tego, jak pomóc państwom rozwijającym się w dostosowaniu się do zmian klimatu i ograniczaniu ich skutków.

UE i inne potęgi gospodarcze są zgodne co do tego, że powinny pomóc w pokryciu kosztów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez kraje rozwijające się. Wciąż jednak nie ustalono, jakie to koszty i jaką ich część powinny ponieść kraje najuboższe.

Przewiduje się, że w nadchodzących latach koszty zwalczania zmian klimatu wzrosną. UE szacuje, że kraje rozwijające się będą potrzebowały 100 mld euro rocznie do roku 2020, aby ograniczyć wzrost średniej temperatury na świecie do 2°C. Wyznaczony próg ma zasadnicze znaczenie, ponieważ ogranicza do minimum ryzyko utraty kontroli nad zachodzącymi w klimacie zmianami.

Komisja obliczyła, że potrzebne są nakłady rzędu od 22 do 50 mld euro z międzynarodowych środków publicznych, a wkład każdego państwa powinien zostać określony na podstawie wielkości jego emisji oraz jego możliwości finansowych. W przypadku UE wkład ten mógłby wynosić od 2 do 15 mld euro rocznie do roku 2020. Pozostałą część wymaganej kwoty zapewniłyby inne kraje uprzemysłowione oraz zaawansowane gospodarczo kraje rozwijające się, jak Chiny czy Indie.

We wniosku podano, że wkład UE na okres 2010−2012 powinien wynieść od 500 mln euro do 2,1 mld EUR, ale z racji tego, że trzeba działać szybko, Komisja proponuje większą kwotę.

Celem grudniowej konferencji jest podjęcie ambitniejszych zobowiązań w skali światowej na rzecz walki ze zmianami klimatu. Obowiązujący obecnie protokół z Kioto wygasa z końcem 2012 r.

Protokół ten nie nakłada zobowiązań w zakresie walki ze zmianami klimatu na kraje rozwijające się. Jednak teraz kraje uprzemysłowione chciałyby, aby w działaniach na rzecz zapobiegania zmianom klimatu uczestniczyły również tzw. wschodzące gospodarki, jak Indie czy Chiny.

Jeszcze w tym miesiącu ONZ zwoła światowy szczyt do spraw zmian klimatu.

Akcja „Klimat”

Kopenhaska konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu danskEnglishespañolfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki